De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen Parijs schoner wassen

Rechten:

Samen Parijs schoner wassen

Rechten:

Samenvatting

In dit onderzoek staat de probleemstelling: “Hoe kan BEDRIJF inspelen op cultuurverschillen tussen Nederland en Frankrijk, bij het positioneren van zijn product in Parijs?” centraal. Nadat het probleem afgebakend en wel in kaart is gebracht, blijkt dat de theorie van Hofstede (2002) hierop het best aansluit. Hofstede ontwikkelde vijf waardedimensies die elk naar twee uitersten van een dimensie verwijzen.
In de methodologie is per onderdeel gekozen voor deskresearch en fieldresearch in de vorm van half-gestructureerde interviews met Franse potentiële klanten en Nederlandse bestaande klanten. Dit luistert nauw met de deelvragen en de gekozen methode moet daarom de betreffende deelvraag kunnen beantwoorden.
De grootste verschillen tussen Nederland en Frankrijk liggen in de dimensies onzekerheidsvermijding, machtsafstand en masculiniteit. De antwoorden van de respondenten komen voor het grootste deel overeen met de verwachtingen op basis van de theorie. Op alle drie de dimensies scoort Frankrijk hoger dan Nederland.
Uit de resultaten blijkt dat de Fransen loyaal zijn aan merken. Dit kan een productintroductie lastiger maken. De Fransen zijn eerder geneigd zijn om een nieuw product te kopen wanneer de duurzame voordelen goed zijn overgebracht. Een ‘niet goed, geld terug’ terugbrengbeleid is een goede manier om de onzekerheid weg te nemen. In een online shop is dit makkelijker uit te voeren dan bij producten die in winkels liggen. In Nederland promoot BEDRIJF zijn product in winkels bij wasdemonstraties. De Fransen geven aan dat zij hier meestal niet van gediend zijn. Ook geven de Fransen aan dat zij beleefdheid erg belangrijk vinden en graag aangesproken worden met ‘u’. Fransen zien de scheiding tussen de seksen sterker dan Nederlanders. Er wordt aangeraden om eventuele promoties zowel uit te laten voeren door vrouwen, als te richten op vrouwen. Van de drie opgestelde hypothesen is er één verworpen en zijn er twee aangenomen op basis van de resultaten. De hypothese die stelt dat sterke onzekerheidsvermijding betekent dat een productintroductie lastiger kan zijn, is aangenomen. De hypothese die stelt dat sterke onzekerheidsvermijding een negatief effect kan hebben op producten die uit het buitenland komen, is verworpen. De derde hypothese die stelt dat landen met een hogere score op masculiniteit minder openstaan voor producten die traditioneel gericht zijn op het andere geslacht, is aangenomen.
Op basis van de resultaten wordt geconcludeerd dat BEDRIJF zijn product succesvol kan positioneren in Parijs, wanneer zij inspelen op de houding van de Fransen tegenover de scheiding tussen de seksen, de toon in de communicatie zakelijker insteken en zich focussen op het garanderen van meer zekerheid. Aanbevolen wordt om goed na te denken over de naam van BEDRIJF. De Franse respondenten gaven allen aan eerder een product te kopen wanneer zij de naam begrijpen. Indien mogelijk is ook een prijsverlaging aan te bevelen.
De implementatie is voorbereid en duurt zes maanden. Na het opstellen van de plannen is aanbevolen wekelijks tot maandelijks te evalueren hoe de planning verloopt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
Datum2017-10-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk