De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van offline naar online

positioneringsstrategie Onlinewonen.com

Rechten:

Van offline naar online

positioneringsstrategie Onlinewonen.com

Rechten:

Samenvatting

Het doen van online aankopen neemt toe en daarmee ook het aantal bedrijven dat actief is op de online markt. Een fysieke winkel kan tegenwoordig niet meer bestaan zonder een website of webshop. Parré Wonen is met dit idee gestart. Met de webshop Onlinewonen.com hopen zij een deel van de markt in te kunnen nemen en het bereik van Parré Wonen uit te breiden. Op dit moment wordt er nog weinig uit de webshop gehaald. Het is voor de organisatie onduidelijk hoe de webshop gepositioneerd moet worden in de markt. De bovenstaande aspecten hebben de reden gegeven voor het positioneringsonderzoek voor Parré Wonen/Onlinewonen.com. De volgende centrale vraag is voor dit onderzoek opgesteld: Hoe kan Parré Wonen met de webshop Onlinewonen.com voor de bezoekers van de webshop een onderscheidende positie innemen ten opzichte van de concurrentie? Het doel van het onderzoek is: Inzicht krijgen in de sterke punten van de organisatie Parré wonen/Onlinewonen.com, de behoeften van de doelgroep en de positionering van de concurrentie omtrent websites en webshops, teneinde een onderzoeks- en adviesrapport uit te brengen aan opdrachtgever Parré Wonen over de positioneringsstrategie van de webshop Onlinewonen.com.
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de theorie van Kenichi Ohmae. Deze theorie beschrijft dat een organisatie bij het formuleren van een positioneringsstrategie, rekening dient te houden met drie factoren: de organisatie zelf, de klanten en de concurrenten (Ohmae, 1982). De drie hypotheses die geformuleerd zijn voor dit onderzoek zijn onderbouwd aan de hand van de theorie van Ohmae. De eerste hypothese stelt dat als een organisatie zich focust op de sterke punten van de organisatie, dat de organisatie dan een onderscheidende positie behaalt ten opzichte van de concurrentie. De tweede hypothese stelt dat als een organisatie zijn positionering afstemt op de behoeften van de doelgroep (klanten), dat de organisatie een onderscheidende positie zal innemen ten opzichte van de concurrentie. De derde en tevens laatste hypothese stelt dat als een organisatie zich bij het formuleren van de strategie richt op de positionering van de concurrenten, dat de organisatie een onderscheidende positie zal innemen ten opzichte van de concurrentie.
Voor het toetsen van deze hypotheses en het uitvoeren van het onderzoek is er desk- en fieldresearch uitgevoerd. Er is in dit onderzoek kwalitatief onderzoek uitgevoerd aan de hand van face-to-face interviews met de onderzoeksdoelgroepen: medewerkers, huidige klanten en potentiële klanten. Er is gekozen om de concurrentie te onderzoeken aan de hand van een concurrentieanalyse, aangezien het niet gepast is om de concurrentie te interviewen.
Op basis van de resultaten van het onderzoek kan er geconcludeerd worden dat alle drie de hypotheses worden aangenomen. Tevens kan er geconcludeerd worden dat Online-wonen.com een onderscheidende positie in kan nemen door de focus te leggen op de sterke punten. De organisatie dient een duidelijke verbinding te maken tussen de fysieke winkel en de webshop, aandacht te besteden aan de presentatie van de producten en een voordelige, concurrerende prijs te bieden. De sterke punten die in het onderzoek als zwak bestempeld werden dienen verbeterd te worden.
De onderzoeker adviseert de opdrachtgever om duidelijk uit te dragen naar de consument toe dat er een fysieke winkel achter de webshop zit. Daarnaast is de aanbeveling om aandacht te besteden aan de uitstraling van de webshop en de manier waarop producten gepresenteerd worden. Er zal gebruik gemaakt moeten worden van sfeerfoto’s, inspiratiebeelden, blogs en andere middelen die de presentatie van de producten versterken. Tevens moet er gestreefd worden om voordelige, aantrekkelijke prijzen te hanteren voor de producten, hiervoor zal onder andere naar de concurrentie gekeken moeten worden. Elementen zoals contact en service worden geadviseerd om toe te voegen in de vorm van een telefoonnummer, adresgegevens, chatmogelijkheid en reviews op de website. Er dient daarnaast aandacht besteed te worden aan de online vindbaarheid van de webshop en het inzetten van social media. Dit alles zal bijdragen aan een betere positionering van de webshop.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnersParré wonen/Onlinewonen.com
Datum2016-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk