De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De positionering van Pink Ribbon binnen de evenementenbranche

Rechten:

De positionering van Pink Ribbon binnen de evenementenbranche

Rechten:

Samenvatting

Stichting Pink Ribbon Nederland is een goed doel dat aandacht vraagt voor borstkanker. Zij zet zich in
voor de borstkankerpatiënt van vandaag die een juiste en optimale behandeling verdient. In 2003 is
Pink Ribbon opgericht door Borstkankervereniging Nederland (BVN) in samenwerking met Estée
Lauder en The American Women’s Club in Den Haag als fondsenwervende organisatie van de BVN.
Sinds 2007 is Pink Ribbon een zelfstandige organisatie en werkt daarmee niet meer onder de vleugels
van BVN. Door middel van diverse acties haalt Pink Ribbon geld binnen om projecten en onderzoeken
op het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten van borstkanker te financieren. Hun
doel is: een beter en langer leven voor de borstkankerpatiënt (Pink Ribbon, 2016).
Jaarlijks worden er ongeveer 300 evenementen georganiseerd om geld op te halen voor Pink Ribbon.
Ongeveer 80 van deze evenementen zijn sportevenementen. Deze sportevenementen worden door
evenementenbureaus georganiseerd of door particulieren, bijvoorbeeld een sportvereniging. Bij deze
evenementen doneren organisatoren de opbrengst van het evenement of laten deelnemers zich
sponsoren bij bijvoorbeeld een sponsorloop en doneren de opbrengst daarvan aan Pink Ribbon.
Pink Ribbon wil onderzoeken hoe zij meer samenwerkingen met sportevenementen kan bevorderen.
Sportevenementen zijn succesvolle activiteiten met betrekking tot het fondsenwervende aspect van
Pink Ribbon. Dit is daarom de reden van de wens van Pink Ribbon om meer samen te werken met
sportevenementen. Dit onderzoek richt zich op sportverenigingen in Nederland die regelmatig een
sportevenement organiseren.
De doelgroep van dit onderzoek zijn sportevenementen in Nederland georganiseerd door
sportverenigingen. Dit onderzoek richt zich op de sportevenementen waar Pink Ribbon nog niet
eerder mee heeft samengewerkt; de potentiële samenwerkingen. De reden hiervoor is dat Pink
Ribbon wenst dat het aantal sportevenementen dat jaarlijks voor haar wordt georganiseerd,
toeneemt. Daarom is het van belang om de beweegredenen van potentiële samenwerkingen te
achterhalen in de hoop dat zij in de toekomst voor Pink Ribbon een evenement zullen organiseren. De
probleemstelling van dit onderzoek luidt daarom als volgt: Op welke manier kan Pink Ribbon zich
positioneren binnen de evenementenbranche uitgaande van de sterke punten van de organisatie, de
behoeften van de doelgroep en de positie ten opzichte van de concurrentie om een voorkeurspositie
te verkrijgen bij organisatoren van sportevenementen?
Om de probleemformulering te beantwoorden is gebruik gemaakt van het 3C-model van Kenichi
Ohmae (1991). Het doel van dit model is om een lange termijnvoordeel ten opzichte van de
concurrentie te kunnen behalen. Naar aanleiding van de theorie van Ohmae zijn drie deelvragen
geformuleerd:
1. Wat is de huidige positionering van Pink Ribbon?
2. Wat zijn volgens sportevenementen de sterke punten van Pink Ribbon?
3. Wat zijn de behoeften van organisatoren van sportevenementen rondom een samenwerking
met een goed doel?
4. Hoe positioneert de concurrentie zich binnen de evenementenbranche?
De opdrachtnemer van het onderzoek is Eva Prins, vierdejaarsstudent Communicatie aan Hogeschool
Leiden. Het onderzoek dient als afstudeeropdracht voor het behalen van het diploma Bachelor
Communicatie.
Het theoretisch kader dient als houvast voor het succesvol uitvoeren van het onderzoek. De
onderliggende theorie van het onderzoek wordt in verschillende hoofdstukken behandeld. Allereerst wordt de situatie binnen de organisatie van Pink Ribbon beschreven. Hierin wordt een interne en een
externe analyse gegeven. Dit hoofdstuk sluit af met een SWOT-analyse.
Daarna komt de probleemformulering aan bod. Vervolgens worden verschillende theorieën met
betrekking tot het onderwerp positionering in het theoretisch kader beschreven. Uiteindelijk komt het
conceptuele model van het onderzoek aan bod en worden drie hypothesen geformuleerd. Tot slot
wordt de methodologie van het onderzoek beschreven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnersPink Ribbon
Datum2016-07-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk