De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorg met en voor Respect!

Rechten:

Zorg met en voor Respect!

Rechten:

Samenvatting

Door de toenemende onrust en vele gebeurtenissen in de wereld, uiten steeds meer mensen hun mening op een ongenuanceerde en zwart-witte manier. De invloed van mensen uit de omgeving, sociale media en het nieuws beïnvloeden de meningsvorming en misschien wordt in de huidige maatschappij ook wel verwacht dat iedereen overal een mening over vormt. Volgens docenten van het ROC Mondriaan is het ongenuanceerd en zwart-wit denken van de studenten een probleem bij het ontwikkelen van een professionele beroepshouding. De studenten van de opleiding niveau 3: Verzorgende Individuele Gezondheidszorg, dienen in hun latere beroepspraktijk met vele verschillende doelgroepen te gaan werken. Wanneer zij op deze manier, met hun zwart-witte en ongenuanceerde mening de arbeidsmarkt opgaan, is dit volgens de docenten een probleem.
Het doel van dit onderzoek is geweest te achterhalen in hoeverre de beroepshouding van de studenten aansluit bij de beroepshouding die gewenst wordt vanuit de opleiding en door de docenten. De volgende vraag staat centraal tijdens dit onderzoek: ‘Hoe geven de studenten van de BOL opleiding in het eerste leerjaar Verzorgende individuele gezondheidszorg van niveau 3 invulling aan een professionele beroepshouding waarbij respect en een genuanceerde mening centraal staan en in hoeverre komt dit overeen met de door de opleiding gewenste beroepshouding?’
Voordat het veldonderzoek is begonnen, is literatuuronderzoek gedaan. In het literatuuronderzoek zijn relevante theorieën en eerder gedane onderzoeken beschreven die bijdragen aan het beantwoorden van deze hoofdvraag. Vervolgens zijn zowel vijf docenten als acht studenten geïnterviewd middels semi- gestructureerde interviews.
Resultaten:
- Alle studenten kunnen voorbeelden noemen van gedragingen die passen bij een professionele beroepshouding
- Alle studenten zien de professionele beroepshouding binnen de stage los van de houding die zij op school laten zien
- Alle studenten hebben een positieve attitude ten aanzien van de beroepscode
- De studenten geven zichzelf gemiddeld een 6 op een 10-puntschaal bij de vraag in hoeverre zij bekend zijn met de beroepscode
- Twee van de acht studenten geven aan nog veel te moeten leren over de beroepscode
- Drie van de acht studenten geeft aan in Katwijk te wonen, en zowel in hun stage als in hun dagelijkse leven niet in aanraking te komen met mensen van andere culturen.
Conclusie centrale vraag:
De studenten geven aan invulling aan de professionele beroepshouding door zich in de stageomgeving te gedragen/ te gaan volgens de gedragsregels van het ROC Mondriaan in Leiden, dit wordt zowel door de studenten als de leraren bevestigd. Dit komt dus overeen met de houding die gewenst wordt door de school. Doordat de studenten de houding in de stageomgeving los zien van de houding op school, blijkt dat in de leeromgeving op school niet altijd de gewenste houding wordt vertoond, die de docenten wel van de studenten verwachten. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het (ongewenste) gedrag in de leeromgeving onder andere wordt veroorzaakt door: verschillende verwachtingen van docenten en studenten waar professioneel gedrag getoond moet worden, een gebrek aan kennis ten aanzien van de beroepscode van de studenten, gebrek aan contact met verschillende doelgroepen en de groepsdynamiek in de klas.
Aanbeveling
Geadviseerd wordt om een voorlichting te ontwikkelen die bijdraagt aan het bevorderen van een professionele beroepshouding in de leeromgeving op school, omdat uit het onderzoek blijkt dat de studenten een professionele beroepshouding niet relateren aan de leeromgeving op school.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingFaculteit SW/TP
PartnersROC Mondriaan in Leiden
Datum2016-07-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk