De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Informeren, betrekken en motiveren

Interne communicatie over duurzaam en betrokken ondernemen

Open access

Rechten:

Informeren, betrekken en motiveren

Interne communicatie over duurzaam en betrokken ondernemen

Open access

Rechten:

Samenvatting

De opdrachtnemer, Eline Koetsier, heeft onderzoek gedaan naar de interne communicatie binnen Landal GreenParks vanuit de afdeling Duurzaam en Betrokken Ondernemen. Daarbij ligt de focus op het behalen van strategically aligned behaviour bij medewerkers. Dit houdt in dat de acties van de medewerkers bijdragen aan het behalen van de doelstelling. Landal GreenParks heeft op dit moment geen idee hoe zij de interne communicatie in kunnen zetten om te komen tot strategically aligned behaviour. Voor het onderzoek is de volgende probleemstelling opgesteld: “Hoe kan interne communicatie zorgen voor strategically aligned behaviour bij medewerkers met betrekking tot de doelstelling van duurzaam en betrokken ondernemen?” De doelstelling is om inzicht geven in hoe Landal GreenParks stratecially aligned behaviour bij medewerkers kan bevorderen met als doel het realiseren van de doelstelling op het gebied van duurzaam en betrokken ondernemen, teneinde een advies te geven over hoe interne communicatie hier een bijdrage aan kan leveren.
Allereerst is aan de hand van deskresearch de rol van interne communicatie bij het behalen van strategische doelen onderzocht. Literatuur bevestigt dat interne communicatie een rol kan spelen bij het behalen van strategische doelen. Van Riel et al. (2009) stellen dat wanneer medewerkers geïnformeerd en gemotiveerd worden en capaciteit ervaren dit leidt tot strategically aligned behaviour. Dit gedrag zorgt ervoor dat het gedrag van de medeweker in lijn is met doelstellingen van de organisatie. De onderzoeker vond het niet alleen relevant om te kijken of deze drie variabelen aanwezig zijn, maar ook of de medewerkers zich door de huidige interne communicatie geïnformeerd en gemotiveerd voelen en capaciteit ervaren. Tevens wordt de wens van de medewerkers over de inzet en invulling van interne communicatie in beeld gebracht.
De theorie van Van Riel et al. (2009) vormt het fundament voor fieldresearch. Door middel van het interviewen van vijftien respondenten heeft de onderzoeker getracht te onderzoeken in hoeverre medewerkers deze drie drivers nu ervaren, wat de rol van interne communicatie hierbij is en hoe dit nog verbeterd kan worden. Omdat de onderzoeker graag de achterliggende gedachten, de wensen en de behoeften in kaart wil brengen is gekozen voor face-to-face interviews met behulp van een semi-gestructureerde vragenlijst.
Uit de resultaten en conclusies blijkt dat medewerkers op dit moment zich niet in voldoende mate geïnformeerd en gemotiveerd voelen en niet voldoende capaciteit ervaren om bij te dragen aan de doelstelling van duurzaam en betrokken ondernemen. Ook de rol van interne communicatie is klein. Medewerkers ontvangen weinig informatie, maar hebben wel het gevoel ideeën te kunnen aandragen. Betreft de motivatie zijn de medewerkers positiever, maar ook hier valt nog winst te behalen. Over de aanwezigheid van de beschikbare capaciteit zijn de meningen verdeeld, vooral tijd wordt nog als een barrière gezien om bij te dragen aan de doelstelling.
De opdrachtnemer adviseert om meer structuur aan te brengen in de informatiestroom. De voorkeur van de medewerkers voor deze informatiestroom gaat naar Connect in combinatie met de e-mail en een bijeenkomst. Medewerkers zien deze informatie graag wat persoonlijker en actiever. Zij ontvangen graag informatie over wat zij kunnen bijdragen, bijvoorbeeld in de vorm van tips. De informatie wordt niet als een geheel gezien, meer als losse onderdelen. De onderzoeker oppert daarom het idee om al het nieuws te bundelen in een nieuwsbrief voor duurzaam en betrokken ondernemen. Tevens is het idee een vrijdagmiddagborrel te organiseren, deze borrel zorgt voor extra informatie op een leuke manier. Een borrel biedt gelijk de kans tot interactie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnerLandal GreenParks
Datum2016-11-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk