De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aansprakelijkheid voor het onderbetalen van het (cao)loon: hoe te voorkomen

een onderzoek naar de risico's van inlener met betrekking tot de civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid voor het betalen van (cao)loon bij het inlenen van personeel

Rechten:

Aansprakelijkheid voor het onderbetalen van het (cao)loon: hoe te voorkomen

een onderzoek naar de risico's van inlener met betrekking tot de civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid voor het betalen van (cao)loon bij het inlenen van personeel

Rechten:

Samenvatting

Per 1 juli 2015 is de Wet Aanpak Schijnconstructies ingevoerd. Met deze wet is de civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid voor loon toegepast. Hiermee kan de uitzendkracht niet alleen zijn het uitzendbureau, maar ook diens inlener aanspreken voor het voldoen van zijn/haar loon. Indien de inlener niet betaalt, kan de uitzendkracht vervolgens de inlener van de inlener hoofdelijk aansprakelijk stellen. De wet heeft geleid tot onduidelijkheden en hierom ontvangt Aantjes Advocaten regelmatig telefoontjes van inleners met betrekking tot de civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid.

De centrale vraag van dit onderzoeksrapport luidt:

Welke aanbevelingen kunnen er worden gegeven aan Aantjes Advocaten, zodat Aantjes Advocaten een deskundig advies kan leveren aan de inleners met betrekking tot de risico’s van de civiele ketenaansprakelijkheid van de inlener voor het betalen van (cao)loon bij het inlenen van buitenlandse arbeidskrachten blijkens wetsanalyse-, literatuuronderzoek en jurisprudentieonderzoek?

De juridische deelvragen van het onderzoeksrapport zijn beantwoord door middel van de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast is de benodigde literatuur toegepast. De deelvraag met betrekking tot de praktijk is onderzocht door middel van jurisprudentieonderzoek. Daartoe zijn 24 zaken onderzocht.

Blijkens wetsanalyse en literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat de Wet Aanpak Schijnconstructies een wet is die, net als een spinnenweb, verbonden is met andere wetten. De Memorie van Toelichting, verschillende Kamerbrieven van minister Asscher en het Advies van de Raad van State zijn geraadpleegd om antwoord te geven op wat de wetgever heeft beoogd. Hieruit blijkt dat er veel regels zijn om te voorkomen dat er tussen bedrijven oneerlijke concurrentie plaatsvindt, dat betaling van sociale premies door werkgevers die te lage lonen betalen worden ontdoken van en dat Nederlandse werknemers door goedkoop buitenlands personeel worden verdrongen.

Blijkens jurisprudentieonderzoek is naar voren gekomen dat de rechter kijkt naar maatregelen die vooraf alsmede achteraf zijn genomen om onderbetaling van de uitzendkracht te voorkomen. Alleen dan is een beroep op niet-verwijtbaarheid succesvol. Maatregelen die door de inlener kunnen worden genomen zijn: goede arbeidsvoorwaarden opstellen, alleen werken met uitzendbureaus die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en werken met gecertificeerde uitzendbureaus.

Of het doel van de wetgever, namelijk het handhaven van goede arbeidsvoorwaarden voor de uitzendkracht, standhoudt, moet nog blijken. Door een tal van wetten in Nederland weet zelfs de inlener niet meer wanneer hij een fout begaat.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnerAantjes advocaten
Datum2017-03-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk