De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake ongevallen tijdens werktijd

Rechten:

Werkgeversaansprakelijkheid inzake ongevallen tijdens werktijd

Rechten:

Samenvatting

Als een werknemer schade lijdt in uitoefening van zijn werkzaamheden of als dit in enige relatie staat tot zijn werk, dan kan hij of zij zich beroepen op art.7:658, 7:611, 6:248 en 6:162 BW. In deze scriptie staat art.7:658 BW centraal en zijn de andere wetsartikelen slechts kort toegelicht. De opdrachtgever Randstad Personenschade (hierna Randstad) treedt op als belangenbehartiger van een slachtoffer als deze schade wil verhalen. Het praktijkprobleem voor Randstad is dat zij de ontwikkeling van recente jurisprudentie niet kunnen volgen om hun argumenten beter te onderbouwen.
Uit de tien onderzochte dossiers van de opdrachtgever is gebleken dat de toedracht van het ongeval en de aansprakelijke persoon vaak ter discussie staat. Tevens stelt en onderbouwt Randstad niet in elk dossier waarom de werkgever niet aan de zorgplicht van art.7:658 BW voldaan heeft.

In het geval van discussie over de aansprakelijke persoon wordt aanbevolen dat Randstad zich beroept op art.7:658 lid 4 BW. Volgens dit wetsartikel kan de werknemer zowel de werkgever als inlener aansprakelijk stellen. In het geval van onenigheid over de toedracht wordt Randstad aanbevolen, om het standaardarrest Bloemsma/Hattuma aan te halen. Volgens dit arrest ligt de bewijslast bij de werkgever en moet de werknemer enkel bewijzen dat hij schade heeft, met daarbij het tijdstip en de plaats van het ongeval.

Tevens wordt Randstad aanbevolen om te stellen waarom niet aan de zorgplicht voldaan is en om dit te onderbouwen met jurisprudentie. Uit de dertig geanalyseerde uitspraken is gebleken, dat de werkgever niet snel aan de zorgplicht voldoet en dat met verschillende factoren te stellen is dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Aan de hand van deze aanbeveling is een beslisschema opgesteld met argumenten waarom niet aan de zorgplicht is voldaan, onderbouwd met jurisprudentie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersRandstad Personenschade
Datum2018-01-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk