De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vetrouwen in elkaar.

Een weg naar succesvolle burgerparticipatie.

Rechten:

Vetrouwen in elkaar.

Een weg naar succesvolle burgerparticipatie.

Rechten:

Samenvatting

De gemeente Oudewater is een organisatie die zich inzet voor haar 9817 inwoners. Het dagelijks bestuur bestaat uit één burgemeester en twee wethouders. Binnen de gemeente zijn 69 medewerkers werkzaam, verdeeld over de sectoren BBZ, Middelen, BOR en REV. In 2005 is het communicatieplan "Communicatie is een coproductie‟ vastgesteld. Dit beschrijft onder andere de strategie van de gemeente Oudewater op het gebied van communicatie. Het inzetten van burgerparticipatie is hier een onderdeel van. In de evaluatie op dit communicatieplan wordt beschreven dat de gemeente een verbeterslag wil maken in het raadplegen van haar inwoners. Om het raadplegen van inwoners te bevorderen, wil de gemeente Oudewater weten hoe haar inwoners betrokken willen worden bij het besturen van de gemeente. De volgende centrale vraag is hierbij opgesteld: Hoe willen inwoners van Oudewater door de gemeente betrokken worden bij beleidsvorming en - uitvoering en hoe kan de gemeente Oudewater hier in de toekomst op inspelen? Om antwoord te geven op deze vraag is er kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews verricht onder twintig inwoners van Oudewater, vijf ambtenaren en alle drie de collegeleden. Deze twintig inwoners zijn niet representatief naar grootte. Toch geeft dit onderzoek een indicatie van de wijze waarop Oudewaternaren betrokken willen worden bij beleidsvorming en -uitvoering.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnersGemeente Oudewater, Sector Bestuur & Bewonerszaken; Afdeling Communicatie
Datum2011-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk