De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie de bal kaatst moet hem terug verwachten: in hoeverre stemmen CIOS-docenten hun handelen af op de beroepskennis van hun studenten?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wie de bal kaatst moet hem terug verwachten: in hoeverre stemmen CIOS-docenten hun handelen af op de beroepskennis van hun studenten?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bijlage 3 van Symposium Contingent handelen van docenten in het primair, voortgezet, middelbaar en hoger
beroepsonderwijs
In het middelbaar beroepsonderwijs wordt van docenten verwacht dat zij hun handelen
continu afstemmen op de beroepskennis van studenten. Dit houdt in dat docenten de
beroepskennis van studenten diagnosticeren en hier hun interventies zowel inhoudelijk als
qua taalgebruik op aanpassen. In een casestudie is onderzocht hoe docenten van de
opleiding Sport en Bewegen diagnosticeren en interveniëren. Er is een instrument ontwikkeld
om contingent handelen van mbo-docenten in kaart te brengen. Voorlopige resultaten laten
zien dat docenten beroepskennis van studenten nauwelijks expliciet diagnosticeren.
Docenten geven aan dat dit te maken heeft met tijdsdruk en dat diagnosticeren vaak impliciet
gebeurt.

OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Educatie
LectoraatBeroepsonderwijs
Jaar2014
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk