De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van Intense Pulsed Light bij erythemateuze rosacea in het gelaat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van Intense Pulsed Light bij erythemateuze rosacea in het gelaat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Probleemstelling
Erythemateuze rosacea is een chronische huidaandoening waarbij de symptomen flushing, erytheem en teleangiëctasieën zich voordoen. De gouden standaard voor de behandeling van erythemateuze rosacea bestaat uit lasertherapie. Ook kan behandeld worden met Intense Pulsed Light (IPL). Dit is een relatief nieuwe techniek en weinig studies zijn naar het resultaat verricht.
Doelstelling
Het doel van dit literatuuronderzoek is meer inzicht krijgen over het effect van IPL bij erythemateuze rosacea. Met dit onderzoek wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van kennis bij huidtherapeuten.
Vraagstelling
Wat is het effect van IPL op de symptomen flushing, erytheem en teleangiëctasieën bij een patiënt met erythemateuze rosacea in het gelaat?
Methode van onderzoek
Dit is een kwantitatief onderzoek, waarbij door middel van literatuuronderzoek in de databanken Cinahl, Pubmed, Cochrane, Omega, Lucas en Google Scholar is gezocht naar studies waarbij het effect van IPL bij erythemateuze rosacea is beschreven. 7 RCT's zijn geïncludeerd en beoordeeld aan de hand van de CBO scorelijst.
Resultaten
Uit de resultaten van de 7 geïncludeerde studies blijkt uit metingen met klinische fotografie dat IPL therapie resulteert in een reductie variërend van 46% tot 80% van het erytheem en 51% tot 78% van de teleangiëctasieën. Daarnaast blijkt uit metingen met de spectrofotometer een reductie variërend van 21% tot 49.2% van het erytheem.
Conclusie
Er zijn aanwijzingen dat IPL resulteert in een reductie van erytheem en teleangiëctasieën. Er kan geen uitspraak worden gedaan over het effect van IPL bij flushing, aangezien dit effect maar bij 1 studie onderzocht is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingHuidtherapie
AfdelingParamedische Studies
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk