De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeerscriptie Project 'Exchange 2010 ROC Nova College'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Afstudeerscriptie Project 'Exchange 2010 ROC Nova College'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het project Exchange 2010 ROC Nova College heeft als doel een nieuw e-mailplatform te ontwerpen. De aanleiding voor dit project is dat het huidige Microsoft Exchange 2003 e-mailplatform end-of-lifetime is en qua prestaties en gebruikerservaring achterblijft bij applicaties als Microsoft Sharepoint 2010, die wel reeds zijn geïmplementeerd binnen het Nova College.

Tijdens de ontwerpfase wordt rekening gehouden met de eisen van de opdrachtgever. Deze eisen bestaan uit een hoge beschikbaarheid, voldoende groeimogelijkheden en de mogelijkheid om e-mail te archiveren. Door middel van een 'Proof of Concept' wordt het ontwerp in een testomgeving getoetst en geëvalueerd of de gewenste functionaliteiten aanwezig zijn. Vervolgens kan het ontwerp met eventuele aanpassingen in de productieomgeving worden geïmplementeerd.

Door gebruik te maken van een groep testgebruikers wordt de implementatie gemonitord en geëvalueerd. Indien de evaluatie positief is, zullen alle gebruikers van het Nova College op termijn van het nieuwe e-mailplatform gebruik gaan maken. Deze laatste migratieslag maakt geen deel uit van dit project.

Overzicht van de verwachte baten:

Het project Exchange 2010 ROC Nova College levert financieel gezien geen directe baten op.

Echter, qua functionaliteiten en eigenschappen van het nieuwe e-mailplatform kunnen we de volgende kwalitatieve baten onderscheiden:

• Een flexibeler en betrouwbaarder systeem dan het huidige e-mailplatform;
• Een sterk verbeterde gebruikerservaring ten opzichte van het huidige e-mailplatform;
• Opslag, archivering en handhaving van e-mail kunnen door het Nova College worden afgedwongen;
• Een vermindering van de beheerlast van het e-mailplatform voor de dienst ICT;
• Een grotere gebruikersproductiviteit, doordat er een aantal nieuwe functionaliteiten beschikbaar komen.

Voorafgaand aan het project is er een veranderingsanalyse uitgevoerd om te kunnen vaststellen welk product of welke productcombinatie het meest geschikt zou zijn als opvolger van het huidige platform. De uitkomst van deze analyse heeft de opdrachtgever doen besluiten om voor het alternatief 'Implementatie Exchange 2010 High Availability' te kiezen.

Naar aanleiding van deze keuze is er een functioneel ontwerp opgesteld volgens de methode van James D. McCabe. Het functionele ontwerp is vervolgens vertaald naar een technisch ontwerp. Het technisch ontwerp is in eerste instantie geïmplementeerd in de bestaande testomgeving van het Nova College. Dit 'Proof of Concept' is getoetst op haalbaarheid en gewenste functionaliteiten. Na de bevredigende resultaten van de 'Proof of Concept' is het technisch ontwerp succesvol geïmplementeerd in de productieomgeving van het Nova College.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingSysteembeheer
AfdelingICT
Datum2011-05-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk