De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Individuen ondersteunen

Sociaal werk in actie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Individuen ondersteunen

Sociaal werk in actie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit hoofdstuk zoomen we in op ondersteuning aan mensen als meneer De Bruin. De casus van meneer De Bruin is een typisch voorbeeld waar je als professional in het sociaal werk mee te maken kunt krijgen. Sociaal werkers krijgen dagelijks te maken met ingrijpende gebeurtenissen in levens van mensen en consequenties van maatschappelijke ontwikkelingen. We vertrekken in de geest van dit boek vanuit een brede blik op sociaal werk met aandacht voor zowel de kwetsbaarheid als de veerkracht van mensen en hun sociale omgeving en voor zowel het individuele als het collectieve perspectief. In par. 5.2 starten we met het onderscheid tussen ondersteuning en hulp bij enkelvoudige en meervoudige problematiek. In par. 5.3 zoomen we in op een drietal perspectieven waarmee we naar de casus van meneer De Bruin kijken. Bovendien belichten we de in sociaal werk veel gehanteerde begrippen 'kwetbaarheid' en 'veerkracht'. Vervolgens onderscheiden we in par. 5.4 enkele leefgebieden die kunnen helpen om preciezer te kijken wat er in de casus speelt. In par. 5.5 koppelen we de casus aan de opkomst van outreachend werken in het sociaal werk en staan we stil bij het belang van ethisch actorschap in het sociaal werk. Tenslotte beantwoorden we in par.5.6 de vraa5g waar vanuit een brede benadering kansen blijven liggen voor preventie en (vroeg)signalering in de casus van meneer De Bruin

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Sociale Innovatie
LectoraatInnovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Gepubliceerd inBrede basis van hetr sociaal werk Coutinho, Bussum, Pagina's: 125-139
Jaar2017
TypeBoekdeel
ISBN9789046905821
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk