De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

ROC A12 Sportbureau

One mission, one team, one win

Rechten:

ROC A12 Sportbureau

One mission, one team, one win

Rechten:

Samenvatting

Het Sportbureau van ROC A12 is bij aanvang van het studiejaar 2011-2012 gestart met een verplicht sportprogramma over gezondheid, bewegen en sport voor eerstejaars voltijdstudenten op de locatie
Ede. Gedurende het studiejaar is gebleken dat de informatie over dit initiatief de doelgroep niet of onvoldoende bereikt. Het doel van dit adviesrapport is te komen tot werkbare adviezen en aanbevelingen, die bijdragen aan de realisatie van de adviesvraag die het Sportbureau in het licht van bovenstaande heeft geformuleerd. 'Hoe moet Sportbureau ROC A12 voor 1 november 2012 75% van de eerstejaars voltijdstudenten
bereiken en overhalen tot deelname aan sportactiviteiten?' Om een strategisch advies te kunnen geven op de adviesvraag, heeft er eerst een onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek bestond uit field research, kwantitatief onderzoek in de vorm van het afnemen van een enquête en kwalitatief onderzoek door een dialoog met een focusgroep. Deze bestond uit respondenten van de enquête. Daarnaast is er een benchmark uitgevoerd onder 4 mbo-instellingen. Uit het onderzoek komt naar voren dat er bij de studenten geen behoefte is aan contact via social media, omdat men school/werk gescheiden wil houden van het privéleven. De studenten geven aan dat zij behoefte hebben aan persoonlijk contact en de informatie ook op deze manier willen
ontvangen. Uit de benchmark blijkt verder dat persoonlijk contact met de studenten het beste resultaat oplevert. Uit het onderzoek blijkt ook dat docenten en studieloopbaanbegeleiders denken dat een gezondere leefstijl voor studenten (en medewerkers) een doelstelling van het Sportbureau is, terwijl het programma voortkomt uit een directiebesluit. Bij de onderzochte mbo-instellingen is het belang
van gezondheid, bewegen en sport, net als bij ROC A12, niet beschreven in de organisatievisie, -missie of -doelstellingen. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen we concluderen dat de
communicatie anders aangepakt moet worden. De studenten moeten bij aanvang van het studiejaar intensiever en beter geïnformeerd worden over het sportprogramma. Tijdens fysieke contactmomenten, bij voorkeur klassikaal, kan ook de dialoog worden aangegaan met deze studenten. Daarnaast is het aanstellen van een sectorverantwoordelijke
een prima verbeterpunt voor het Sportbureau van ROC A12, omdat de communicatielijnen hierdoor korter worden. Het betrekken van alle docenten bij het thema 'gezondheid, bewegen en sport' voor
het vergroten van de betrokkenheid en het creëren van intern draagvlak door het project 'Enjoy' van ROC Zeeland is een succesvol initiatief gebleken. ROC A12 kan dit succes vergroten door een
vergelijkbaar project breder te trekken en voor alle medewerkers te organiseren. Aangezien de gemiddelde leeftijd bij ROC A12 49 jaar is en 72% van de medewerkers boven de 45 jaar is, is het belangrijk om de medewerkers bewust te maken van een gezonde leefstijl om ziekteverzuim te voorkomen en te verlagen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnersROC A12, Ede
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk