De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Diabetische Retinopathie en vitamine D

Scriptie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Diabetische Retinopathie en vitamine D

Scriptie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doelstelling:
Diabetische retinopathie (DRP) is een veel voorkomende complicatie bij diabetes. Deze kan zich uiten door micro-aneurysmata, exsudaten, neovascularisatie en maculaoedeem. Dit kan blindheid tot gevolg hebben. Er zijn een aantal risicofactoren die invloed hebben op de ontwikkeling van DRP, zoals: HbA1c-waarde, hypertensie en insulinegebruik. Volgens de huidige literatuur hebben veel diabetes patiënten vitamine D deficiëntie. In deze studie wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen vitamine D tekort en DRP bij diabetes type 2 patiënten.

Methode:
Door middel van een literatuurstudie binnen database PubMed is naar studies gezocht die een verband leggen tussen diabetes type 2, diabetische retinopathie en het vitamine D gehalte.


Resultaten:
Er zijn vijf studies geïncludeerd waarin de vitamine D waarde werd vergeleken in de verschillende DRP groepen. Deze werden onderverdeeld in de volgende drie groepen: géén DRP, non-proliferatieve DRP en proliferatieve DRP. Ook is gekeken of er een verband bestaat tussen de gemiddelde duur en leeftijd van de diabetes type 2 patiënten en de ernst van DRP. Vier van vijf studies toonden een significant verschil (0.001< p <0.05) waarbij bleek dat de gemiddelde vitamine D waarde lager wordt, naarmate de ernst van retinopathie toeneemt.


Conclusie:
Vitamine D tekort is een risicofactor voor diabetische retinopathie. Echter dient intensiever onderzoek gedaan te worden naar het mogelijke verband tussen het vitamine D gehalte en de ernst van DRP door middel van een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep.

Abstract

Aims:
One of the common complications of people who have diabetes is Diabetic retinopathy (DR). This complication includes micro-aneurysms, exudates, neovascularization and macular edema, which can lead to blindness. There are several risk factors that have an influence on the development of DR, namely: HbA1c levels, hypertension and insulin usage. According to current literature, many patients who suffer from diabetes have a vitamin D deficiency. This research examined whether there is a connection between vitamin D deficiency and diabetic retinopathy.

Methods:
The database PubMed was used to find studies, that connect type 2 diabetes, diabetic retinopathy and the vitamin D level.

Results:
Five studies were included whereby the vitamin D level was compared to the different DR groups. These were classified into the following categories: no DR, non-proliferative DR and proliferative DR. There has also been another comparison, which was the connection between the average duration and age of the people with diabetes type 2 and the severity of DR. Four out of five studies showed that there is indeed a significant difference (0.001< p <0.05) between the vitamin D value and the severity of DR.

Conclusion:
Vitamin D deficiency is a risk factor of DR. However, more intensive research is necessary to see whether there is a connection between the vitamin D level and the severity of DR. This research needs to be done with a randomized controlled trial.

Keywords: Diabetes Mellitus Type 2, vitamin D, Diabetic Retinopathy

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingOogzorg
PartnersHogeschool Utrecht
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk