De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Remmers en Stimulansen in de Web 2.0 Volwassenheid van MKB Ondernemers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Remmers en Stimulansen in de Web 2.0 Volwassenheid van MKB Ondernemers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze thesis is voor het eerst de adaptie van Web 2.0 door het MKB onderzocht. Dit verkennende onderzoek wijst uit dat hoewel in de het MKB meestal de ondernemer zelf de directe verantwoordelijkheid voor innovatie heeft, angst voor negatieve reacties op Internet ondernemers, naast tijd en geld, de belangrijkste drempel is om eerste stappen te zetten. Dit terwijl uit de literatuur blijkt dat het grootbedrijf juist stappen zet om deze negatieve reacties voor te zijn.
Bestaande modellen voor het beschrijven van volwassenheid van e-marketing (e-business) van MKB ondernemers zijn niet toegerust om deze nieuwe ontwikkelingen te beschrijven. In deze thesis worden de eerste stappen gezet om tot een beschrijvend model voor Web 2.0 te komen. Aan de hand van een aan de literatuur ontleend en verder ontwikkeld framework wordt een verkennend onderzoek gedaan naar de remmende en stimulerende factoren voor de adaptie en verdere ontwikkeling van het gebruik van Web 2.0 in de e-marketingstrategie van MKB ondernemingen.
Het Framework Web 2.0 is bruikbaar gebleken voor de uitvoering van dit onderzoek maar gezien de beperkte omvang en het verkennende karakter kan er nog geen algemene waarde aan worden toegekend. In het onderzoek is er enig bewijs gevonden voor het positieve verband tussen de volwassenheid op het gebied van e-marketing en de volwassenheid op het gebied van Web 2.0, met andere woorden, enige volwassenheid op het gebied van e-marketing is helpend voor de adaptie en ontwikkeling van Web 2.0 en andersom, het gebrek aan volwassenheid op het gebied van e-marketing is remmend. Dit onderzoek is een eerste stap in de ontwikkeling van een adviesmodel dat Kenniscentrum Innovatie en Business kan gebruiken voor studenten adviestrajecten zoals deze meer en meer plaatsvinden.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingMaster of Informatics
AfdelingICT
PartnersHogeschool Utrecht
Jaar2009
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk