De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Uit je zelf!

Interventietechnieken om jongeren via zang en rap tot authentieke expressie te laten komen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Uit je zelf!

Interventietechnieken om jongeren via zang en rap tot authentieke expressie te laten komen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens muziektherapie kiezen veel jongeren tussen 12-18 jaar er graag voor om te zingen of te rappen. Het komt regelmatig voor dat zij hierbij andersoortig stemgebruik hanteren dan hun eigen, natuurlijke stem. Met name wanneer ze sociaal-emotionele problemen hebben of een psychiatrische stoornis.

Om binnen muziektherapie aan de slag te gaan met zang en rap wordt vaak meer van de muziektherapeut gevraagd, dan gebruik te maken van klassieke zangtechnieken of les te geven in het rappen. Om de jongeren gemotiveerd te houden voor therapie en aan hun zelfvertrouwen te werken, wil je ze als therapeut helpen om beter te leren zingen of rappen. Echter is dit leren geen doel op zich, tenslotte wil je aan de persoonlijke leerdoelen van de jongeren werken.

In het boekje ‘Uit je zelf!’ is een serie interventietechnieken in zang en rap verzameld om jongeren te helpen tot authentieke expressie te komen. Naast de interventies staat informatie beschreven over authentieke expressie, achterliggende methoden, contra-indicaties en houding van de muziektherapeut. Deze informatie kan helpen de oorsprong van de interventies te begrijpen en ze met beter resultaat in te zetten. Doel van dit boekje is dan ook om een praktische handreiking te bieden aan muziektherapeuten, zodat zij op een leuke en doeltreffende manier met zang en rap aan de slag kunnen.

In music therapy, youth between 12-18 years usually prefer to sing or rap. It often happens that they use a different type of voice than their own natural voice. Especially when they suffer from social-emotional problems or psychiatric disorder.

To be able to get started with singing and rapping the music therapist often needs to do more, then using classical vocal techniques or teach in rapping. To keep the youngsters motivated for therapy and keep up their self-confidence, you want to help them to be a better singer of rapper. However, this is not a goal in itself, finally, do you want to work at their personal goals.

In the booklet "from your self!" a series of intervention techniques in singing and rap is collected to help young people to be able to express themselves authentically. In addition to the described interventions information about authentic expression, underlying methods, contraindications and attitude of the music therapist is explained. This information can help understand more about the origin of the interventions and to obtain better results. The purpose of this booklet is to offer a practical guide to music therapists, to enable them to work with singing and rapping in a fun and effective way.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingInstituut Social Work
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk