De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adviesrapport m.b.t. het innoveren van het Angels of Light Gala om meer inkomsten te genereren.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Adviesrapport m.b.t. het innoveren van het Angels of Light Gala om meer inkomsten te genereren.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Non-profit organisatie WereldOuders (WO) is een organisatie die structurele hulp biedt aan thuisloze kinderen in negen landen in Latijns-Amerika. WO werft haar inkomsten d.m.v. acties door derden en door sponsorouders die een financiële bijdrage leveren aan de opvoeding, zorg en scholing van het gesponsorde kind. In 2012 heeft WO voor het eerst zelf een charity gala georganiseerd; het Angels of Light gala (AOL). Dit gala is mede opgezet door partner de Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) en is speciaal gericht op ouders en hun kinderen. Om de inkomsten te genereren is er gebruik gemaakt van tafelverkoop, loterij en een veiling. Het is de wens van WO om van het AOL gala een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Om elk jaar te kunnen groeien met het evenement is het belangrijk dat WO het concept blijft innoveren. Zeker wanneer er met het gala inkomsten gegenereerd moeten worden. Vanuit WO is de volgende probleemstelling geformuleerd: 'Hoe kan het huidige concept van het Angels of Light gala zodanig geïnnoveerd worden dat de strategische doelstelling van WereldOuders, het genereren van inkomsten, bereikt wordt?' Vanuit deze probleemstelling is de volgende onderzoeksvraag ontstaan: 'Wat heeft het huidige concept van het Angels of Light gala bijgedragen aan het genereren van inkomsten in het voor- en na traject en tijdens het gala?' Voor WO is het interessant en belangrijk om te weten wat de bron van de inkomsten is. Vanuit dit oogpunt is er in dit adviesrapport onderzoek gedaan naar het huidige concept van het AOL gala, het profiel van de bieder op de veilingitems en de werving en binding van de gasten. Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een enquête, interviews en deskresearch. Allen zijn terug te vinden in de bijlage. Uit de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat het van belang is om de kwaliteit van de veilingitems te waarborgen. De veilingitems moeten aangepast worden aan het profiel van de gast zodat deze ook voor hen exclusief genoeg is. Ook moet er gekeken worden naar de verdeling tussen kind items en volwassen items. De veiling kan het beste in één blok plaatsvinden zodat het eind van de veiling niet inzakt. Voor het programma van de avond is het te adviseren om het ‘less is more’ principe toe te passen. Kies kwaliteit boven kwantiteit. Om er voor te zorgen dat de gastenlijst niet volledig bij een derde partij ligt is het te adviseren om ook het eigen netwerk te gebruiken, waaronder de eigen ambassadeurs en hun netwerk. Ook is het interessant om BN’ers uit te nodigen, zowel als mediatool als relatiebeheer. Wanneer er exclusiviteit gegeven wordt aan één externe partner als de NLE wordt er het risico gelopen dat het gala bekend wordt als een evenement van de NLE. Zodra de NLE er in de toekomst vanaf ziet zal het moeilijker zijn een andere partij te overtuigen van samenwerking. Het is dus te adviseren een tweede partner bij het gala te betrekken om flexibiliteit in partners in de toekomst te creëren. Uit het onderzoek komen ook belangrijke aanbevelingen voort. Zo is het is belangrijk om in het basisconcept de doelen van het evenement vast te zetten. Zo worden deze niet uit het oog verloren bij de organisatie van het gala. Ook moet er in vast komen te staan wat de belangrijke punten van het voor en het na traject zijn. Uiteindelijk zullen deze veel invloed hebben op het behalen van de doelen met het gala.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatie Eventmanagement
PartnersWereldOuders
Datum2013-05-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk