De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Post-CVA handoedeem : wat is de 'beste' behandelmethode?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Post-CVA handoedeem : wat is de 'beste' behandelmethode?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Post- CVA handoedeem is een probleem dat zich veel voordoet in de praktijk (37%).
Desondanks is er nog veel onduidelijkheid over de oorzaak en behandeling van dit probleem.
In deze literatuurstudie wordt gekeken naar de verschillende behandelmethodes van post- CVA handoedeem en welk van deze het meest effectief is.
Vraagstelling: Wat is de meest effectieve behandelmethode van handoedeem bij CVA- patiënten in de acute/ sub-acute fase?
Methode: Voor het zoeken van literatuur is gezocht in verschillende databases, namelijk: Pubmed, PEDRO, Cinahl en Cochrane. Dit in combinatie met de verschillende zoektermen: post- stroke, Cerebral Vasculair Accident, oedeem, edema, oedema, swelling, therapy, treatment, PSHE (post- stroke hand edema).
Resultaten: In totaal zijn er negentien artikelen gevonden. Hiervan zijn er veertien gebruikt voor dit artikel.
De methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies is via de PERDO- score gescoord.
Een aantal artikelen voldoet niet aan de vijftien jaar eis, maar zijn toch gebruikt wegens het beperkte onderzoek dat er over dit onderwerp beschikbaar is. Uit de artikelen bleek dat een aantal behandelmethodes zoals: NMES, lasertherapie en het dragen van een spalk een positief effect hebben op post- CVA handoedeem. Deze resultaten zijn helaas niet klinisch relevant door het kleine aantal proefpersonen dat is gebruikt voor het onderzoek. Het artikel over lasertherapie had een onderzoeksgroep van 70 proefpersonen. Dit onderzoek kan nieuwe inzichten geven in de behandeling van post- CVA handoedeem, mits er verder onderzoek naar het precieze effect wordt gedaan.
Conclusie: Uit dit onderzoek is gebleken dat de literatuur over dit onderwerp beperkt is. Hierdoor is er nog geen antwoord op de vraagstelling mogelijk. Wel kan er gezegd worden dat NMES een goede keuze is omdat verschillende auteurs de theorie achter deze therapie kunnen onderbouwen in hun artikel.
Keywords: Post- stroke, hand, edema, oedema, treatment, therapy, Cerbral vasculair accident

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk