De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De relatie tussen taalvaardigheid en spraakverstaan in ruis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De relatie tussen taalvaardigheid en spraakverstaan in ruis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Marre Kaandorp, audioloog in opleiding op het VUmc, voert, onder begeleiding van hoogleraar
audiologie, J.M Festen, en in samenwerking met een audioloog, S.T Goverts een longitudinaal
onderzoek naar de invloed van de auditieve en niet-auditieve factoren op het maximaal haalbare
spraakverstaan van Cochleair implantaat (CI) gebruikers, met de titel: ‘Towards prediction of
speech recognition for cochlear implant users’.
Met de hierdoor verkregen kennis hoopt ze beter te kunnen voorspellen wat het maximaal
haalbare spraakverstaan zal zijn bij CI gebruikers en hoe de revalidatie hierop aangepast kan
worden. In het kader van ons afstudeerproject leverden wij een bijdrage aan dit onderzoek. Als
deel van het onderzoeksteam hebben wij ons gericht op het gebruiksklaar maken van de
testbatterijen voor verschillende onderzoeksgroepen, met daarin spraakverstaanstesten en
taalvaardigheidstesten, en hebben we deze testbatterijen tijdens de pilot studie afgenomen.
Tijdens het ontwikkelen van de testbatterijen kwamen we tot de conclusie dat veel van de testen
nog niet gebruiksklaar waren. Er moesten nog veel aanpassingen gedaan worden qua
testinstellingen, meetcondities, instructie, stimuli, responsmethode, data output of de
afnameduur. De testbatterij is op dit moment voor normaal horenden, slechthorenden en CI
kandidaten voor een groot deel gebruiksklaar. De testbatterij voor de CI gebruikers nog niet. Hier
moet eerst nog een aantal pilot studies mee worden gedaan. Twee van de testen uit de
testbatterijen, de Lexical decision task en de progressive demasking task, zijn nog niet
gebruiksklaar. De overige testen zijn dit in principe wel. De text reception treshold test en de
Speech reception treshold (SRT) test van zinnen in ruis test zijn echter nog niet helemaal
gebruiksvriendelijk.
Toch is er begonnen met onderzoek, ten eerste omdat de opzet van de testprotocollen op deze
manier geëvalueerd konden en ten tweede dat er data kon worden verzameld binnen de
onderzoeksperiode van het afstudeerproject, zodat er met enige voorzichtigheid een antwoord
kon worden gezocht op de onderzoeksvraag.
Binnen dit onderzoek werden er echter geen correlaties gevonden tussen de ‘taalvaardigheids’
testen en de SRT test van zinnen in ruis bij normaalhorenden. Hieruit zou geconcludeerd kunnen
worden dat taal niet van invloed is op het spraakverstaan in ruis en de verwachting vooraf aan dit
onderzoek niet juist is. Echter, wanneer de normaalhorenden en slechthorenden samen werden
gevoegd tot één onderzoeksgroep, om meer variatie binnen de resultaten te krijgen, werden er
enkele lichte trends gezien tussen de SRT test van zinnen in ruis en de talige testen. Deze lichte
trends komen met de verwachtingen overeen. Ze ondersteunen, met enige voorzichtigheid, de
hypothese dat de variatie op de SRT test van zinnen in ruis deels door talige vaardigheden
voorspeld zou kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingLogopedie
AfdelingParamedische Studies
PartnersMedisch Centrum VU Amsterdam
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk