De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bevoegd en bekwaam voor natuur- en techniekonderwijs

Bevoegd en bekwaam voor natuur- en techniekonderwijs

Samenvatting

De huidige discussie over het bevoegdhedenstelsel raakt de kern van het lerarenberoep. Voor veel leraren in het voortgezet onderwijs is die kern verbonden met het vakgebied dat zij vertegenwoordigen: ze zijn niet leraar in het algemeen, maar leraar biologie, of Duits of motorvoertuigtechniek (M&T). De Onderwijsraad en de commissie Zevenbergen miskennen het wezenlijke karakter van die diversiteit door te stellen dat ‘de essentie van het beroep voor alle sectoren en vakinhouden gelijk is’. Vanuit de vakvereniging NVON bepleiten wij een rijkere kijk op het leraarschap, waarin leraren niet alleen pedagogisch-didactische vakmensen zijn maar ook een voorbeeldrol vervullen als vertegenwoordiger van een beroepsgroep, een wetenschapsgebied, of een kennisdomein zoals dat in de wereld buiten de school functioneert. Om te borgen dat iedere leerling op zijn eigen niveau les krijgt van bekwame leraren, moeten de inhoudelijke vereisten voor de verschillende vakgebieden en onderwijsniveaus stevig in het bevoegdhedenstelsel verankerd blijven.


Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Leren en Innoveren
LectoraatDidactiek van het Beta- en Technologieonderwijs
Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
Gepubliceerd inVan Twaalf tot Achttien Ten Brink, Meppel, Vol. 31, Uitgave: 1-2, Pagina's: 18-21
Datum2021-02-01
TypeBijdrage aan periodiek
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk