De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Taalscreening voor volwassen NT2- sprekers : een normeringsonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Taalscreening voor volwassen NT2- sprekers : een normeringsonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Verschillende studies hebben aangetoond dat taalvaardigheid een sterke invloed heeft op schooluitval en een verminderd studierendement onder meertalige hbo-studenten.
In dit project hebben wij een taalscreeningsinstrument genormeerd voor volwassen NT2- sprekers, met als doel het vroegtijdig signaleren en het nader in beeld brengen van taalproblemen van meertalige studenten. De normering van het screeningsinstrument is vastgesteld met behulp van 53 Nederlandstalige hbo-studenten van de Hogeschool Utrecht die voldeden aan de inclusiecriteria.
Naast het normeren en het evalueren van het taalscreeningsinstrument verschaffen wij inzicht in het taalniveau dat een hbo-student zou moeten beheersen. Ook geven wij een overzicht van de taaltoetsen die op dit moment op de Hogeschool Utrecht gehanteerd worden en wordt de relatie tussen taal- en spraakproblemen bij volwassen NT2- sprekers beschreven.
De resultaten van het normeringsonderzoek wijzen uit dat Nederlandstalige studenten niet op elk onderdeel van de taalscreening voldoen aan de eisen die aan hbo-studenten gesteld worden. Er blijkt dus een verschil tussen theorie en praktijk. De normeringsgroep bedroeg 0.1% van de hele populatie hbo-studenten aan de Hogeschool Utrecht. Hierdoor kan de representativiteit ter discussie worden gesteld. Om de betrouwbaarheid en validiteit van de taalscreening te waarborgen moet hier vervolgonderzoek naar worden gedaan. Het taalscreeningsinstrument is genormeerd en gebruiksvriendelijk en daardoor goed inzetbaar om het taalniveau van NT2- sprekers in kaart te brengen.

Summary
Several studies have shown that language skill deficiency strongly influences college drop-outs and a reduction in academic success for multilingual higher professional education students.
In this project we focused on setting a standard for a language- screening test applied to adult multilingual speakers. The aim of this screening test is to timely detect and assess language impairments of multilingual students. The standardization of the screening test was set by means of 53 Dutch native speaking students attending higher professional education. These students attend college in the region Utrecht and met the inclusion criteria. Next to standardization and evaluation of the screening test, we give insight into the language skill level which a higher education student should attain.
Furthermore, we catalogued the language tests which are currently being used at the colleges in Utrecht and we described the correlation between language and speech deficiencies among adult multilingual speakers. The results of the standardization study show, that Dutch students do not meet the requirements set for a higher professional education student on every component of the language screening test. The difference between theory and practice seems evident.
The selected control group covered only 0.1% of the total population students attending higher professional education in Utrecht. Thus its representativeness is questionable.
As such a follow-up study is advised in order to assess the reliability and validity of the language screening test. The language screening test is standardized and user-friendly. Hence, a useful instrument to determine the language level of multilingual speakers whose native tongue is not Dutch.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingLogopedie
AfdelingParamedische Studies
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk