De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kinderboek-apps: Leuk Leerzaam Lezen

Een onderzoek naar digitale kinderboeken en hun mogelijkheden voor Uitgeverij Kluitman

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kinderboek-apps: Leuk Leerzaam Lezen

Een onderzoek naar digitale kinderboeken en hun mogelijkheden voor Uitgeverij Kluitman

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het kader van de grootschalige digitalisering die op allerlei gebieden verandering afdwingt, is het voor Uitgeverij Kluitman belangrijk om te weten hoe zij hier het best mee om kunnen gaan. Dit onderzoek gaat in op de mogelijkheden die Uitgeverij Kluitman heeft binnen het uitgeven van digitale producten op e-readers of tablets. De meeste winst is voor Kluitman waarschijnlijk te behalen bij jonge tabletgebruikers (7-11 jaar) die nog niet zoveel lezen. Ten eerste vormen tablets de eerste keus bij kinderen die digitaal lezen, en de doelgroep van Kluitman zelf bestaat uit kinderen uit het basisonderwijs. Ten tweede worden er volgens Gfk (Van Bohkoven, 2013) zeven keer meer tablets verkocht in Nederland dan e-readers, waardoor het een veel grotere groep potentiële klanten betreft. En aangezien e-books op tablets vooral populair zijn bij kinderen die niet zo graag lezen, is het mogelijk dat Kluitman zijn eigen gebruikersgroep kan vergroten door aarzelende lezers op deze manier te stimuleren. Uit de enquête die onder ouders van basisschoolkinderen is verspreid, blijkt dat de meerderheid van de ouders openstaat voor interactieve leesboek-apps op de tablet, vooropgesteld dat ze leerzaam zijn en bij de leeftijd van het kind passen. Bijna alle ouders geven aan het zeer belangrijk te vinden dat hun kind leest, en vele geven aan digitaal lezen te zullen stimuleren als het hun kind aanspoort om meer en vaker te lezen. Waar e-readers uitblinken qua leescomfort, zijn tablets vooral veelzijdig. Zo spreken ze beiden tot een heel eigen gebruikersgroep. Aangezien Kluitman zich specifiek richt op boeken voor kinderen, wegen voor hen de voordelen van een tablet (zoals kleur, geluid en een grote gebruikersgroep) waarschijnlijk zwaarder dan de voordelen van een e-reader (zoals leescomfort en lagere productiekosten). Lang niet alle Nederlandse kinderboekenuitgeverijen hebben e-books of apps beschikbaar. Zelfs degene die ze wel hebben, weten ze vaak niet duidelijk te adverteren. De duidelijke koplopers op dit gebied zijn Gottmer en Zwijsen. Ook zijn er enkele apps die e-books van verschillende uitgeverijen aanbieden.. Uitgeverij Kluitman is zeker niet de minste is op het gebied van e-books en apps, maar ook duidelijk nog niet de sterkste. Hun beide Bobbi-apps worden redelijk goed ontvangen, op enkele technische mankementen na. Voor de oudere lezers heeft Kluitman wel e-books, maar nog geen apps. De positie van Kluitman kan nog sterk verbeterd worden, aangezien er wel veel belangstelling is voor kinderboekenapps, maar het aanbod nog beperkt is. Vanuit de digitalisering die al eerder plaatsvond in de muziek- en filmindustrie, zijn enkele belangrijke lessen te leren. Zo is het cruciaal dat men rekening houdt met de manier waarop de consument het product wil gebruiken. Mits dit goed wordt aangepakt, zal gemak en gebruiksvriendelijkheid het winnen van illegaal downloaden. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het voor Kluitman verstandig is een leuke, leerzame leesboekapp te maken voor kinderen van 7 tot 11 jaar oud, die geen frequente lezers zijn. Een app bij de Fantastische Feiten serie van Kluitman zou hier goed op aansluiten, zolang het op de juiste manier gebruik maakt van de functies van de tablet zonder het leesgedeelte te verwaarlozen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunication and Multi Media Design
AfdelingCommunicatie
PartnersUitgeverij Kluitman
Datum2014-06-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk