De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wandelen met de hond

Royal Canin - Samen aan de lijn

Rechten:

Wandelen met de hond

Royal Canin - Samen aan de lijn

Rechten:

Samenvatting

In deze samenvatting wordt het onderzoek kort weergegeven. Het onderwerp, de aanleiding en de onderzoeksvraag worden toegelicht. Vervolgens zullen de belangrijkste bevindingen en conclusies worden toegelicht en zal het eindigen met een beknopte weergave van de uiteindelijke aanbeveling voor Royal Canin. Dit afstudeeronderzoek 'Wandelen met de hond', is gedaan ter afronding van de HBO bachelor studie Communicatie & Media Design aan de Hogeschool Utrecht, met de afstudeerrichting Conceptualiseren. Royal Canin, bekend van diverse soorten premium dierenvoeding voor kat en hond, heeft de vraag aan Evident, een interactief bureau, gesteld om een concept te bedenken rondom het wandelen met de hond. Royal Canin staat namelijk voor een gezond leven van kat en hond en heeft de propositie; kennis en respect voor dieren. In Nederland zijn ongeveer 1,5 miljoen honden. Al deze honden zijn steeds meer een onderdeel geworden van het gezin en het dagelijks leven. Net als elk mens heeft een hond dagelijkse beweging nodig wat noodzakelijk is voor een goede gezondheid. Uit vooronderzoek is naar voren gekomen dat overgewicht een probleem is waar veel honden last van hebben. Dit is dan ook een kadrering geweest binnen dit onderzoek. Voor dit onderzoek is de volgende doelstelling gesteld: een concept ontwikkelen waarmee de hond op een effectieve manier meer in beweging wordt gebracht met als doel overgewicht te voorkomen en/of terug te dringen. Op deze manier kan Royal Canin nog meer helpen aan een gezond en vitaal leven voor de hond. De uiteindelijke hoofdvraag die geformuleerd is voor dit onderzoek naar wandelen met de hond, met als onderwerp 'overgewicht' is de volgende: Hoe kan Royal Canin door middel van een (crossmediaal) concept, wat aansluit bij de doelgroep, ervoor zorgen dat overgewicht bij de Nederlandse hond wordt voorkomen of teruggedrongen? Om tot een antwoord te komen op deze onderzoeksvraag, zijn er verschillende deelvragen geformuleerd. Deze deelvragen zijn beantwoord door gebruik te maken van verschillende soorten onderzoeksmethodes. Zo is er gebruik gemaakt van deskresearch. Dit omdat er in het verleden al diverse nuttige onderzoeken zijn verricht die informatie bevatten die van belang waren van dit onderzoek. Om het onderzoek meer te onderbouwen is er ook gebruik gemaakt van diverse literatuurbronnen die verschillende theorieën bevatten. En om een duidelijk inzicht te krijgen in wie er daadwerkelijk met de hond wandelt, is er gebruik gemaakt van een observatieonderzoek. Uit het onderzoek zijn verschillende resultaten en conclusies gekomen. Een van de belangrijkste resultaten dat het onderzoek een duidelijke kadrering gaf, is dat 50% van de honden in Nederland, en veel andere landen, lijdt aan een vorm van overgewicht. Dit is veel, gezien het feit dat er alleen al 1,5 miljoen honden in Nederland zijn. Honden krijgen / nemen steeds vaker, net als de eigenaren, 'iets lekkers' tussendoor. Daarbij is er naar voren gekomen dat 40 tot 50% van de mannen en vrouwen in Nederland in de leeftijdscategorie van de doelgroep, last hebben van enige vorm van overgewicht. Ook is er als resultaat naar voren gekomen dat er daadwerkelijk een correlatie is tussen het overgewicht van de hond en de baas. Dat een hond met overgewicht ook een baas heeft met overgewicht is dus aannemelijk. Overgewicht wordt veroorzaakt door een verhouding tussen de voeding en beweging. Teveel voeding en te weinig beweging lijdt tot overgewicht. De baas is de persoon die de hond laat bewegen. Hij / zij is dan ook de persoon die meer gemotiveerd moet worden om meer met de hond te gaan wandelen. De mens wordt gemotiveerd doormiddel van intrinsieke en extrinsieke motivatie. Er zijn diverse motivatietheorieën die verschillende inzichten geven in de manier waarop de mens wordt gemotiveerd. Volgens de menselijke psychologie zijn kenmerken zoals sensatie, uitdaging / competitie, ontdekken / verkennen en rangorde kenmerken waardoor wij gemotiveerd raken. Belonen en straffen werkt ook motivatie en gedragsverandering. Gamification is een vrij nieuwe succesvolle manier om de mens te motiveren en op deze manier het gedrag te sturen/veranderen. De belangrijkste elementen van Gamification zijn de mechanics, dynamics en components. Deze zorgen er voor dat een game interessant en leuk blijft.Als uiteindelijke aanbeveling van dit onderzoek is het concept Samen Aan De Lijn ontwikkeld. Samen Aan De Lijn is een platform waarmee meer bewegen leuk gemaakt wordt en de consument samen met de hond een gezond en fit leven krijgt en houdt. Op Samen Aan De Lijn worden diverse activiteiten, campagnes, events, en platformen gepromoot die allemaal in het teken staan van een goede gezondheid en beweging. Zo wordt de dag van de hond, de wandel voor Hulphond en de dierensportdag op het platform gepromoot. Ook is er verschillende informatie te vinden, op het Samen Aan De Lijn platform, op het gebied van overgewicht, wandelen, beweging en andere zaken die gericht zijn op een goede gezondheid. Hiermee wordt er een platform gecreëerd waarmee de consument extra geprikkeld wordt en gemotiveerd raakt om samen meer te bewegen. Ook wordt op dit platform het onderliggende concept 'Fetch N' GO' gepromoot. Fetch N' Go is een concept waarbij de baas wordt gestimuleerd om meer te gaan wandelen met de hond. Door middel van een app. waarmee de baas zijn locatie op een map kan zien, kan hij een virtueel botje selecteren waar hij vervolgens in de echte wereld heen wandelt. Dit in gezelschap van zijn hond. Eenmaal op de aangegeven locatie aangekomen, kan hij / zij doormiddel van de app. zijn verdiende beloning ophalen door het botje te pakken. Eigenlijk wordt de echte wereld dus gecombineerd met een virtuele wereld. Voor elk opgehaalde botje verdien je Royalty punten en raakt hij of zij hoger in de Ranglijst. Met Royalty's kan je sparen voor leuke cadeautjes en gadgets voor de hond. Tijdens het wandelen kom je langs verschillende bomen, lantarenpalen etc. Baken je territorium af doormiddel van check-ins, behoud je territorium en wordt zo "alpha leader" van die omgeving. Of Check-In om de verschillende badges en achievements te behalen. Doormiddel van verschillende spelelementen, dynamics, mechanics en components zal de baas gemotiveerd worden en blijven en op deze manier meer met zijn of haar hond wandelen. Met dit concept richt Royal Canin zich op de strijd tegen overgewicht bij zowel de mens als de hond. Omdat bij Royal Canin de hond centraal staat, is het concept vooral gericht op het meer laten wandelen van de hond. Doordat de hond meer wandelt, zal de baas ook meer wandelen en zo samen de strijd aangaan tegen overgewicht. Dit concept geeft een duidelijk antwoord op de gesteld hoofdvraag van dit onderzoek, en zal op de doelstelling van dit onderzoek inspelen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunication and Multi Media Design
AfdelingCommunicatie
PartnersEvident Interactive B.V., Strategie & Conceptontwikkeling
Datum2013-06-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk