De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Communicatie bij studentenwerving voor de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland

Rechten:

Communicatie bij studentenwerving voor de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland

Rechten:

Samenvatting

Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging voor ergotherapeuten in Nederland. 5,58% van de ergotherapie studenten is lid. Naar aanleiding van dit percentage wilde Ergotherapie Nederland
weten hoe zij meer studenten kan werven en dit leidde tot de volgende hoofdvraag: 'In hoeverre kan communicatie ertoe bijdragen dat ergotherapie studenten zich willen binden aan Ergotherapie Nederland?'
Het doel van het onderzoek was om Ergotherapie Nederland inzicht te geven in de kennis, houding en gedrag van ergotherapie studenten ten opzichte van Ergotherapie Nederland. Daarnaast moest het onderzoek leiden tot een advies over de wijze waarop Ergotherapie Nederland meer studentleden kan werven. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek gedaan. In het kwantitatief onderzoek vulden 200 ergotherapie studenten enquêtes in. Het kwalitatief onderzoek bestond uit een groepsdiscussie van acht ergotherapie studenten en interviews met vertegenwoordigers van drie beroepsverenigingen die zich op andere paramedici richten. De onderzoeksresultaten zijn aangevuld met een theoretisch kader. Dit theoretische kader is tevens gebruikt voor de analyse van de onderzoeksresultaten en voor de formulering van de aanbevelingen.Op basis van de onderzoeksresultaten zijn onderstaande conclusies en aanbevelingen opgesteld. Ergotherapie studenten worden door de communicatiemiddelen op het niveau van naamsbekendheid beïnvloed. Docenten kunnen gezien worden als de belangrijkste bron die ergotherapie studenten op de hoogte brengen van de beroepsvereniging. Daarna volgen de website van Ergotherapie Nederland, studiegenoten, de website van de hogeschool en de boekenlijst. Deze communicatiemiddelen bevinden zich voornamelijk in en rondom de hogeschool, waardoor de beroepsvereniging geen directe invloed op de communicatieboodschap kan uitoefenen. Dit is van belang, omdat de informatie die via de hogescholen wordt verstrekt onvolledig lijkt te zijn. Het lidmaatschap lijkt door docenten ook onvoldoende gepromoot te worden, waardoor studenten niet worden gestimuleerd om lid te worden van Ergotherapie Nederland. Docenten lijken niet altijd op een positieve manier over het lidmaatschap te communiceren, terwijl het imago van Ergotherapie Nederland wordt bepaald door de communicatie die studenten zien en interpreteren. Dit levert dus geen positieve bijdrage aan het imago van Ergotherapie Nederland onder studenten.
Ergotherapie Nederland kan public relations inzetten voor de docenten, waarbij gebruik gemaakt wordt van brieven. In deze brieven kan Ergotherapie Nederland docenten uitnodigen voor een 'symposium' waarin spraakmakende en belangrijke ergotherapeuten lezingen geven. Tijdens dit symposium kan Ergotherapie Nederland spreektijd inruimen om docenten te overtuigen van het belang van de beroepsvereniging voor de (toekomstige) beroepsgroep én hen te motiveren om hun
studenten het lidmaatschap aan te raden. Dit symposium kan op iedere hogeschool (waar de opleiding ergotherapie wordt aangeboden) een keer georganiseerd worden. In dit onderzoek lijken ergotherapie studenten tevens laag betrokken te zijn met betrekking tot het onderwerp Ergotherapie Nederland, waardoor zij zelf niet het initiatief nemen om meer over de beroepsvereniging te weten te komen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnersErgotherapie Nederland
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk