De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het Effect van Extracorporale Shockwave Therapie bij Spastische Cerebrale Parese

Een Literatuuronderzoek

Rechten:

Het Effect van Extracorporale Shockwave Therapie bij Spastische Cerebrale Parese

Een Literatuuronderzoek

Rechten:

Samenvatting

Onderzoeksvraag
Wat is het effect van extracorporale shockwave therapie op de mate van spasticiteit, bij kinderen met CP?

Aanleiding
Spasticiteit komt vaak voor bij kinderen met Cerebrale Parese (CP). Het kan zorgen voor belemmeringen op functie- en activiteitenniveau. Op dit moment wordt het behandeld met intensieve oefentherapie in combinatie met botulinetoxine type A injecties, gipsredressie, orale medicatie of orthopedische ingrepen. Op basis van verschillende onderzoeken lijkt Extracorporale Shockwave Therapie (ESWT) een mogelijke aanvulling op de bestaande behandelingsmogelijkheden bij kinderen met CP.

Doel
Het in kaart brengen van de tot nu toe gerapporteerde effecten van ESWT op de mate van spasticiteit bij kinderen met CP.
Methode Literatuuronderzoek op basis van de databanken: PEDro, MEDLINE en Embase. Randomized controlled trials (RCT) en cross-over trials zijn geïncludeerd. De volgende inclusiecriteria zijn gehanteerd:

• ESWT als interventie;
• kinderen die gediagnosticeerd zijn met spastische CP als populatie; en
• de Modified Ashworth Scale (MAS), Ashworth Scale (AS) of Tardieu Scale (TS) als
meetinstrument voor de uitkomstmaat.

De methodologische kwaliteit is bepaald aan de hand van de PEDro-schaal. Vervolgens is de bewijskracht bepaald volgens een Best Evidence Synthese (BES).

Resultaten
Van de 253 geanalyseerde artikelen zijn vijf studies geïncludeerd. De PEDro-score varieert van vier tot en met acht. Alle studies hebben een verminderde mate van spasticiteit na ESWT gerapporteerd, gemeten op de MAS/ AS en drie studies ook op de Passive Range of Motion (PROM). Dit verschilde significant tussen de interventie- en controlegroep. Er is geen statistisch significant verschil gevonden tussen de interventie- en controlegroep, op de score van de TS.

Conclusie
ESWT lijkt op basis van de BES een effectieve interventie om de mate van spasticiteit te verminderen op de MAS/AS bij kinderen met CP. Echter, er bestaat nog veel onduidelijkheid; meer onderzoek is nodig naar het effect op lange termijn, de ervaring van de patiënt en de interventieparameters.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
PartnerHogeschool Utrecht
Datum2019-12-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk