De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sedentair zitgedrag van HZ docenten

Rechten:

Sedentair zitgedrag van HZ docenten

Rechten:

Samenvatting

‘’Zitten is het nieuwe roken’’
Sinds enkele jaren is bekend dat langdurig zitten of sedentair gedrag schadelijk is voor de gezondheid.
Zitten wordt ook wel het nieuwe roken genoemd. Sedentair gedrag wordt geassocieerd met een lagere vitaliteit, een lagere duurzame inzetbaarheid en een hoger verzuim. Op het werk wordt vaak langdurig gezeten, waardoor sedentair gedrag wordt gezien als een modern arbeidsrisico. Momenteel heeft de HZ geen inzicht in het sedentaire zitgedrag binnen de organisatie.

Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken wat de huidige stand van zaken is rondom sedentair zitgedrag bij HZ docenten. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Wat is de huidige stand van zaken rondom sedentair zitgedrag van HZ docenten op locatie Vlissingen?
Om antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag zijn twaalf docenten van de HZ in Vlissingen
geïnterviewd en gemeten met een Polar versnellingsmeter. Deze respondenten zijn met behulp van een
selectieve steekproef geselecteerd.
De metingen met de Polar meters laten zien dat HZ docenten meer dan de helft van de werkdag zittend
doorbrengen. Geen enkele respondent voldoet aan de norm van sedentair gedrag.
De interviews laten zien dat HZ docenten gematigd bewust zijn van het eigen sedentaire zitgedrag, maar dat dit niet leidt tot gedragsverandering.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt aanbevolen om de kennis van de respondenten te verhogen in combinatie met het toevoegen van cues die gedragsverandering stimuleren. De aanbevolen stappen om dit te realiseren zijn door beleid op te stellen gericht op sedentair zitgedrag, de bedrijfscultuurcultuur van de HZ meer in te richten op actief werken en de fysieke werkomgeving aan te passen. Daarnaast wordt aanbevolen om vervolgonderzoek te blijven doen naar sedentair zitgedrag binnen de organisatie.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSportkunde
AfdelingDomein Business, Vitality & Hospitality
PartnerHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2019-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk