De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Uitval in de schuldhulpverlening tijdens de intakefase

een kwalitatief onderzoek naar hoe de uitval tijdens de intakefase van de schuldhulpverlening bij de gemeente Terneuzen verminderd kan worden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Uitval in de schuldhulpverlening tijdens de intakefase

een kwalitatief onderzoek naar hoe de uitval tijdens de intakefase van de schuldhulpverlening bij de gemeente Terneuzen verminderd kan worden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit de Schuldhulpverlening van de Gemeente Terneuzen kwam de vraag om onderzoek te doen naar de uitval tijdens de intakefase. Uit informatie van de Schuldhulpverlening bleek namelijk dat twee derde van de cliënten tijdens de intakefase uitvalt. Vanuit deze opdracht is de probleemstelling voor het onderzoek opgesteld, namelijk: Op welke manier kan de Gemeente Terneuzen de uitval tijdens de intakefase van de schuldhulpverlening verminderen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een kwalitatief onderzoek opgestart waarbij twaalf interviews zijn gehouden. De respondentengroepen bestonden uit de uitgevallen cliënten én de professionals die cliënten naar de schuldhulpverlening doorverwijzen. De belangrijkste resultaten uit de interviews zijn vervolgens geanalyseerd aan de hand van de literatuur uit het theoretisch kader. Door deze analyse zijn er conclusies getrokken en kunnen er aanbevelingen gedaan worden richting de schuldhulpverlening van de Gemeente Terneuzen. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat cliënten die zich aanmelden voor de schuldhulpverlening vaak ook te maken hebben met problematiek op andere leefgebieden. Er is gebleken dat er weinig tot geen aandacht is voor deze andere problematiek terwijl dit wel van invloed is op de financiële situatie of andersom. Ook kampen cliënten vaak met tegenstrijdige gevoelens tijdens de intakefase. Uit dit onderzoek volgen dan ook verschillende aanbevelingen. Zo lijkt het gewenst om tijdens de intakefase meer aandacht te hebben voor de persoonlijke situatie van de cliënt en de daarbij horende problematiek op andere leefgebieden Om dit te realiseren wordt onder andere geadviseerd om een aanpassing te maken in het intakeformulier.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingDomein Health, Education & Wellbeing
PartnerGemeente Terneuzen
Datum2016-06-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk