De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek heeft plaats gevonden op de afdeling Moermontstede van GGZ Westelijk Noord-Brabant. Deze afdeling biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen die last hebben van een ernstige psychiatrische aandoening of mensen met langdurige psychiatrische stoornissen. Dit onderzoek is gericht op cliënten die staan ingeschreven voor dagbesteding, maar deze dagbesteding niet trouw bezoeken.

Het doel van dit onderzoek is om de factoren die de motivatie van cliënten positief kunnen beïnvloeden voor het volgen van passende dagbesteding in kaart te brengen. Hierbij wordt er gekeken naar hoe de medewerkers, de cliënten en de dagbesteding zelf de motivatie positief kunnen beïnvloeden.

Om de beoogde resultaten te verkrijgen, is de volgende centrale onderzoeksvraag opgesteld: ‘Welke factoren kunnen de motivatie van cliënten van de locatie Moermontstede van GGZ Westelijk Noord-Brabant voor het volgen van passende dagbesteding positief beïnvloeden?’ De centrale vraag heeft ook geleid tot vier deelvragen die in de inleiding worden besproken.

Er is gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoekstechnieken. Naast een theoretisch kader dat is opgesteld, zijn er ook interviews afgenomen bij acht respondenten. Deze interviews kennen een semi gestructureerd karakter. Ook is er gebruik gemaakt van een selecte steekproef: quota steekproef.

Uit het onderzoek zijn een viertal factoren gekomen die een positieve invloed hebben op de motivatie van cliënten om naar dagbesteding te gaan. Namelijk: de begeleiding op dagbesteding, de plaats waar de dagbesteding ligt, de aansluiting van de dagbesteding op de persoonlijke interesses en de doelen van de cliënt, de psychofysiologische toestand van de cliënt en de woonbegeleiding van de afdeling Moermontstede.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingDomein Health, Education & Wellbeing
PartnerGGZ Westelijk Noord-Brabant, Halsteren
Datum2017-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk