De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veilig incident melden

Een kwantitatief onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het veilig incident melden onder verpleegkundigen van de afdeling Interne Geneeskunde in het Admiraal de Ruyter ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Veilig incident melden

Een kwantitatief onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het veilig incident melden onder verpleegkundigen van de afdeling Interne Geneeskunde in het Admiraal de Ruyter ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding:
De term patiëntveiligheid is niet meer weg te denken in de gezondheidszorg. Om de patiëntveiligheid te vergroten kunnen incidenten worden gemeld door middel van Veilig Incident Melden (VIM). Dit is een onderdeel is van het veiligheidsmanagementsysteem. Het doel van deze incidentmeldingen is het leren en voorkomen van incidenten wat bijdraagt aan de patiëntveiligheid. De onderzoeksvraag luidt als volgt: Welke factoren zijn van invloed op het Veilig Incident Melden (VIM) volgens verpleegkundigen op de Interne Geneeskunde afdeling in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis?

Methode:
Door middel van een surveyonderzoek is kwantitatief onderzocht welke factoren van invloed zijn op het melden van incidenten onder verpleegkundigen op de afdeling Interne Geneeskunde in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis te Goes. Met een geoperationaliseerde, schriftelijke enquête zijn gegevens verzameld. BIG-geregistreerde verpleegkundigen welke voldeden aan de inclusiecriteria hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Resultaten:
Aan het enquêteonderzoek hebben 23 verpleegkundigen deelgenomen. Dit is een responspercentage van 74 procent. Gemiddeld meldt een verpleegkundige drie tot zes incidenten in twaalf maanden tijd. In dezelfde periode doen gemiddeld zes tot elf incidenten zich voor bij een verpleegkundige. Een gebrek aan tijd wordt in 45 procent van de gevallen genoemd als reden om niet te melden. Hiernaast ervaart 39 procent voldoende geïnformeerd te worden omtrent verbeteracties bij incidentmelding evenals 39 procent van de verpleegkundigen wie vindt dat incidentmeldingen leiden tot verbeteracties. Op de afdeling voelt 91 procent van de verpleegkundigen zich veilig in de cultuur om een incidentmelding te doen en vindt 74 procent van de verpleegkundigen dat incidenten bespreekbaar zijn met collega’s. Daarnaast weet 65 procent van de verpleegkundigen wat er gemeld hoort te worden volgens de afspraken.

Discussie:
In vergelijking met de literatuur is een groot aantal overeenkomsten gevonden met huidig onderzoek. Zo is één van de gevonden overeenkomsten het knelpunt, een gebrek aan tijd. Wat opvalt is dat het grootste gedeelte van de verpleegkundigen het nut inziet van incidentmeldingen maar dat maar een klein gedeelte vindt dat meldingen leiden tot positieve veranderingen. In de enquête resultaten zijn veel ‘neutrale antwoorden’ gegeven. Wat kan wijzen op een sociaal wenselijk antwoord of het niet durven en kunnen kiezen van een positief of negatief antwoord. Het schriftelijk afnemen van de enquêtes kan hier ook zijn bijdrage aan hebben geleverd. Wel zijn de resultaten anoniem verwerkt.

Conclusie:
Verschillende factoren hebben positieve of negatieve invloed op het melden van incidenten. Zo is de aanwezigheid van een veilige cultuur waar fouten bespreekbaar zijn een goede stimulans op de meldingsbereidheid. Enkele verpleegkundigen blijken angstig voor sancties na een fout, wat negatief is voor de meldingsbereidheid. Daarbij ervaart een deel van de verpleegkundigen dat men beter betrokken moeten worden bij VIM. Tijdsgebrek is een vooropstaande reden om geen melding te doen evenals het niet duidelijk zijn wat er precies gemeld hoort te worden.

Aanbevelingen:
Een van de aanbevelingen om meer incidentmeldingen te werven is investeren in extra tijd voor verpleegkundigen om te melden of een cursus om vaardiger te worden in het meldsysteem. Ten tweede is het beter betrekken van verpleegkundigen door gezamenlijk meldingen te evalueren of meer te informeren over genomen verbeteracties een optie. Daarnaast is het opstellen van een duidelijke definitie over wat te melden een mogelijkheid. Als laatst kunnen leidinggevenden het melden stimuleren mede door verpleegkundige erop te wijzen dat hier geen negatieve gevolgen aan zitten. Voor de onderwijsinstellingen is het belangrijk studenten te attenderen op het belang van de patiëntveiligheid.  

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerAdmiraal de Ruyter Ziekenhuis, Goes
Datum2018-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk