De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voorliggend veld, je moet er wel zijn

Het signaleren en oppakken van hulpvragen door de welzijnsnetwerken in het voorliggend veld van de gemeente Veere

Rechten:

Voorliggend veld, je moet er wel zijn

Het signaleren en oppakken van hulpvragen door de welzijnsnetwerken in het voorliggend veld van de gemeente Veere

Rechten:

Samenvatting

Stichting Welzijn Veere is een welzijnsorganisatie die op allerlei gebieden werkzaam is in de dertien kernen van de gemeente Veere. Eén van de taken waar Stichting Welzijn Veere zich op richt is het signaleren van hulpvragen. Het signaleren gebeurt voornamelijk door het inzetten van de welzijnsnetwerken in iedere kern. De welzijnsnetwerken bestaan uit vrijwilligers en welzijnswerkers. Vanuit de welzijnsnetwerken komen signalen binnen. Toch blijkt in de praktijk dat de hulpvragen eerder gesignaleerd hadden kunnen worden. Laat signaleren van laagrisico hulpvragen kan veroorzaken dat deze oplopen tot midden- of hoogrisico hulpvragen. Stichting Welzijn Veere wil zich richten op het voorkomen van midden- en hoogrisico hulpvragen. Vanuit deze probleemstelling is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:

‘Hoe kan Stichting Welzijn Veere mensen met een laagrisico hulpvraag ondersteunen om te voorkomen dat de hulpvraag complex wordt?’

Om tot een antwoord op deze onderzoeksvraag te komen is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Dit is gedaan door twee respondentgroepen te interviewen: burgers met een hulpvraag en personen uit het welzijnsnetwerk. De belangrijkste conclusie is dat burgers er behoefte aan hebben dat er proactief gewerkt wordt door vrijwilligers en professionals. De belangrijkste aanbeveling aan Stichting Welzijn Veere die hierbij aansluit, is om vanaf een bepaalde leeftijd huisbezoeken aan te bieden voor de burgers in de gemeente Veere. Daarnaast is het aan te bevelen dat er een actie wordt opgezet om de burgers bewust te maken van hun signaleringsfunctie. Door deze aanbevelingen uit te voeren, kan de drempel om de hulp te vragen, verlaagd worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingDomein Health, Education & Wellbeing
PartnerStichting Welzijn Veere, Oostkapelle
Datum2019-06-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk