De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat vinden de samenwerkingspartners?

Kwalitatief onderzoek naar de samenwerking tussen de buurtsportcoaches en de samenwerkingspartners van Sportservice Noord-Brabant Roosendaal

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Wat vinden de samenwerkingspartners?

Kwalitatief onderzoek naar de samenwerking tussen de buurtsportcoaches en de samenwerkingspartners van Sportservice Noord-Brabant Roosendaal

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Begin 2012 is de regeling naar buurtsportcoaches uitgebreid (Lindert et al., 2016). De uitbreiding van de regeling heeft ervoor gezorgd dat de verbindingen van sport ook naar andere sectoren gelegd wordt, zoals zorg, welzijn en het bedrijfsleven (Aalbers et al., 2013). De buurtsportcoach wordt breder voor de wijk ingezet met daarin meer de focus op een coachende rol in plaats van een uitvoerende rol (Heijden et al., 2013).
De buurtsportcoaches brengen dus verschillende sectoren samen, waardoor verschillende samenwerkingen zijn ontstaan. Vanuit Sportservice Noord-Brabant (SSNB) Roosendaal is een verzoek gekomen om onderzoek te doen naar de samenwerking tussen de buurtsportcoaches en de samenwerkingspartners van SSNB Roosendaal. De organisatie wilde weten of de samenwerkingspartners hetzelfde tegen de buurtsportcoaches aankijken als SSNB Roosendaal. Met als doel de wederzijdse verwachtingen beter op elkaar af te stemmen. De verkregen visie kan vervolgens ingezet worden bij het werven van nieuwe samenwerkingspartners.
Eerst is een literatuurstudie gedaan naar de begrippen buurtsportcoaches en samenwerken. Vervolgens is er aan de hand van semigestructureerde interviews gegevens verzameld over de factoren en clusters van het HALL-Framework die invloed hebben op een samenwerkingsproces. Door de uitkomsten van het literatuuronderzoek en het veldonderzoek is een conclusie getrokken en zijn aanbevelingen uitgeschreven.
Op basis van de literatuurstudie is naar voren gekomen dat het HALL-Framework een belangrijke rol speelt in het verloop van een samenwerking. Dit is bevestigd door het veldwerk. Het HALL-Framework bestaat uit de institutionele factoren, de (inter)persoonlijke factoren, de organisatie van de samenwerking en de clusters leercultuur en context. In de onderzochte samenwerkingsverbanden wordt nog weinig rekening gehouden met de institutionele factoren, echter brengt dit geen belemmeringen met zich mee.
Op het gebied van (inter)persoonlijke factoren hechten de deelnemers van de samenwerking veel waarde aan respect, vertrouwen, acceptatie en plezier. Ook vullen de deelnemers elkaar aan met de verschillende expertises en hebben ze nieuwe competenties opgedaan tijdens de samenwerking.
De organisatie van de samenwerking is ook ondervraagd. Bij deze factor vinden de samenwerkingspartners het belangrijk dat de werkzaamheden inzichtelijk zijn en de communicatie goed loopt, zodat alle deelnemers weten wie met wat bezig is. De deelnemers merken heel erg dat de verschillende partners een toegevoegde waarde zijn binnen de samenwerking.
De clusters leercultuur en context komen beide voor in de samenwerkingen. Soms kan er nog meer stilgestaan worden bij de leercultuur, terwijl bij de context wel al vaak stilgestaan wordt.
Het literatuuronderzoek is vergeleken met de uitkomsten van het praktijkonderzoek. Op het gebied van institutionele factoren spreken beide onderdelen van het onderzoek elkaar tegen, terwijl dit bij de (inter)persoonlijke factoren, de organisatie van de samenwerking en de clusters niet het geval is.
Op basis van de bevindingen van het onderzoek zijn enkele aanbevelingen voor de praktijk:
• Ruimte voor structurele evaluatiemomenten
• Besteed aandacht aan de verschillende beleidsvormen
• Zichtbaarheid in de wijk vergroten
• Gebruik maken van de netwerken van de samenwerkingspartners
• Rekening houden met het verschil tussen doeners en denkers

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
AfdelingDomein Economie
PartnerSportservice Noord-Brabant, Roosendaal
Datum2017-05-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk