De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

TEAM: Together Everyone Achieves More

Een praktijkgericht onderzoek naar verpleegkundig geleide thuiszorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

TEAM: Together Everyone Achieves More

Een praktijkgericht onderzoek naar verpleegkundig geleide thuiszorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding:
Bij verpleegkundig geleide zorg werken zorgverleners samen op buurtniveau in een zelfsturend team, zonder tussenkomst van management. Steeds meer thuiszorgorganisaties in binnen- en buitenland implementeren verpleegkundig geleide zorg. Voor implementatie is het van belang om te onderzoeken welke factoren hebben geleid tot het succes van verpleegkundig geleide zorg en welke factoren een belemmering kunnen vormen. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in succes- en belemmerende factoren van verpleegkundig geleide zorg volgens verpleegkundigen en verzorgenden van Buurtzorg in regio Zuid-Beveland.
Methode:
Dit praktijkgericht onderzoek is uitgevoerd door middel van een content validity index (cvi). In een cvi worden opgestelde topics ter beoordeling voorgelegd aan experts, om de topiclijst op inhoud te valideren. De onderzoekspopulatie bestond uit verpleegkundigen en verzorgenden van Buurtzorg in regio Zuid-Beveland. In september en oktober 2018 hebben zorgverleners uit zeven teams de enquête op papier ingevuld. Zij beoordeelden de topiclijst op de mate van relevantie en duidelijkheid. Hieruit kon de cvi berekend worden. Een topic is voldoende relevant of duidelijk bij een cvi tussen de 0,78 en 1,00. De data-analyse en -verwerking zijn uitgevoerd in het programma Statistic Package for the Social Sciences (SPSS) en Microsoft Excel.
Resultaten:
De onderzoekspopulatie bestond uit 31 respondenten. Alle topics zijn door de respondenten als relevant beoordeeld. Eén topic scoorde op de mate van duidelijkheid onder de minimale grens, waarbij dit topic als niet duidelijk beoordeeld is. De totale topiclijst behaalde een gemiddelde cvi van 0,95 op duidelijkheid en relevantie.
Conclusie:
De topiclijst is aangepast aan de hand van de resultaten. De aangepaste topiclijst geeft een relevante weergave van succes- en belemmerende factoren van verpleegkundig geleide zorg, volgens verpleegkundigen en verzorgenden van Buurtzorg in regio Zuid-Beveland.
Aanbevelingen:
Voor de praktijk is het van belang dat implementatie van alle succesfactoren mogelijk gemaakt is, voordat wordt gestart met implementatie van verpleegkundig geleide zorg. Ook moeten doeltreffende maatregelen worden onderzocht om te voorkomen dat de belemmerende factoren een succesvolle implementatie belemmeren. Voor de opleiding wordt voorgesteld dat wanneer een afwijkende vorm van onderzoeksmethode gebruikt wordt, per methode wordt bekeken hoe dit het beste vormgegeven kan worden binnen de cursus. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is om de aangepaste topiclijst opnieuw te toetsen in een nieuwe beoordelingsronde. Op deze manier kan de topiclijst inhoudsgevalideerd worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingDomein Sociaal
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerBuurtzorg Nederland, regio Zuid-Beveland
Datum2019-02-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk