De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Never stop dreaming

Hoe kan inspelen op de motieven en beleving van de hardstyle festivalbezoeker leiden tot een sterker concept voor het festival Dream Village?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Never stop dreaming

Hoe kan inspelen op de motieven en beleving van de hardstyle festivalbezoeker leiden tot een sterker concept voor het festival Dream Village?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

EYE4DANCE is een jonge evenementenorganisatie waarbij de focus van de evenementen op de beleving van de bezoeker ligt. Het grootste evenement en daarmee het paradepaardje van de organisatie is het cross-over festival Dream Village. Met het toenemend aantal festivals in Nederland wordt het voor elke organisator een uitdaging om het hoofd boven water te houden en een succesvol voortbestaan te garanderen. Zo ook voor EYE4DANCE.

Dit onderzoek draait daarom om het versterken van het concept van Dream Village en het stimuleren van de ticketverkoop door middel van het inspelen op de motieven en beleving van de hardstyle festivalbezoeker.
Hierbij was de hoofdvraag: ‘Hoe kan EYE4DANCE inspelen op de motieven en beleving van de hardstyle festivalbezoeker om zo een sterker concept voor het festival Dream Village te creëren en de ticketverkoop te stimuleren?

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:
1. Wat is het huidige concept van Dream Village?
a. Welke rol speelt beleving in het huidige concept van Dream Village?
b. In hoeverre wordt er ingespeeld op de motieven van de festival bezoeker in het huidige concept van Dream Village?
2. In hoeverre onderscheidt het huidige concept van Dream Village zich van andere hardstyle festivals in Nederland?
3. Wat zijn de kenmerken van de hardstyle festival bezoekers?
4. Wat zijn de motieven van de hardstyle festival bezoekers om voor een bepaald festival te kiezen?
5. Welke rol speelt het gebruik van social media voor, tijdens en na het festival in de beleving van de hardstyle festival bezoekers?

Voor dit onderzoek zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Er is deskresearch gedaan om een basis te vormen, daarna is kwantitatief onderzoek gedaan in de vorm van enquêtes en als laatste is er kwalitatief onderzoek gedaan in de vorm van interviews. De enquêtes zijn verwerkt in factsheets om het overzichtelijk te maken en daarnaast zijn deze bevindingen uitgeschreven in het hoofdstuk ‘Resultaten’. De transcripten van de interviews zijn gecodeerd en verwerkt tot resultaten welke ook terug te vinden zijn in hoofdstuk 5.

Vervolgens zijn in hoofdstuk 7 conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor EYE4DANCE om het concept van Dream Village te versterken. Enkele voorbeelden hiervan zijn het werken met groepskorting, het beter informeren van werknemers zodat iedereen op een lijn zit en de focus leggen op de positionering van het festival binnen de harddance branche.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVitaliteitsmanagement & Toerisme
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Economie
PartnersEYE4DANCE, Breda
Datum2017-10-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk