De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kangoeroezorg bij prematuren

Kangoeroezorg als pijnreducerende interventie: van eigen initiatief naar een gestandaardiseerde praktijk op de neonatologie afdeling. Een kwalitatief onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren bij verpleegkundigen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kangoeroezorg bij prematuren

Kangoeroezorg als pijnreducerende interventie: van eigen initiatief naar een gestandaardiseerde praktijk op de neonatologie afdeling. Een kwalitatief onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren bij verpleegkundigen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat jaarlijks wereldwijd vijftien miljoen neonaten prematuur geboren worden. Zij brengen de eerste levensweken door op een intensive care neonatologie. Zonder pijnstilling ondergaan prematuren hier gemiddeld twee tot tien invasieve procedures per dag. Het is belangrijk bij een invasieve procedure de pijn zo veel mogelijk te beperken, omdat zulke procedures verschillende nadelige effecten hebben voor de prematuur. Kangoeroezorg is een niet-medicamenteuze interventie die effectief is gebleken bij het verminderen van pijn, veroorzaakt door een invasieve procedure. Hierbij worden de pasgeboren neonaten met alleen een luier aan op de blote borst van één van de ouders geplaatst. Uit onderzoek blijkt dat bij het verplegend personeel verschillende barrières bestaan om kangoeroezorg als pijnreducerende interventie toe te passen. Het doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van belemmerende en bevorderende factoren hiervoor.
Methode.
De toegepaste methode is een kwalitatief surveyonderzoek. Het surveyonderzoek is uitgevoerd door middel van semigestructureerde interviews aan de hand van een topiclijst. Zeven semigestructureerde interviews zijn afgenomen onder kinder- of neonatologieverpleegkundigen, werkzaam op de neonatologie afdeling van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. De data is geanalyseerd volgens de acht stappen van de ’gefundeerde theoriebenadering’.
Resultaten.
Uit de zeven semigestructureerde interviews blijkt dat verschillende belemmeringen worden ervaren bij de toepassing van kangoeroezorg als pijnreducerende interventie. Tijdgebrek, werkdruk en afwezigheid van de ouders spelen hierin de grootste rol. Daarnaast merken de respondenten op dat ouders geen eenduidige informatie krijgen. De aanwezigheid van alle faciliteiten voor de uitvoering van kangoeroezorg wordt als bevorderende factor genoemd. Ook geven alle zeven respondenten aan dat zij zelf vinden voldoende kennis van het begrip te hebben. Toch blijkt dat de meerderheid van de respondenten niet op de hoogte zijn van de pijnreducerende factor die kangoeroezorg heeft.
Conclusie.
Tijdgebrek, werkdruk, afwezigheid van ouders en de niet eenduidige informatie die de respondenten geven aan de ouders worden gezien als belemmerende factoren om kangoeroezorg als pijnreducerende interventie te standaardiseren op de neonatologie afdeling. De meerderheid van de respondenten blijken niet op de hoogte te zijn van de pijnreducerende factor. Wel zijn op de afdeling alle faciliteiten aanwezig om kangoeroezorg uit te voeren.
Aanbevelingen.
Op grond van het onderzoek wordt aanbevolen een richtlijn te ontwikkelen en een scholing te organiseren over de kennis en uitvoering van kangoeroezorg. Dit is van belang om de standaardisering van de pijnreducerende interventie op de neonatologie afdeling van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg te laten slagen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde & Verloskunde
AfdelingDomein Sociaal
PartnersElisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg
Datum2019-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk