De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Reductie CO2-uitstoot

Toepassing van de nieuwe EEXI- en CII-voorschriften

Rechten:

Reductie CO2-uitstoot

Toepassing van de nieuwe EEXI- en CII-voorschriften

Rechten:

Samenvatting

In 2018 is door de International Maritime Organization (IMO) twee doelen opgenomen in het IMO Greenhouse Gas Strategy. Ten opzichte van 2008 moet in 2030 de koolstofintensiteit tot 40% gereduceerd zijn en in 2050 moet de totale uitstoot van broeikasgassen door de internationale scheepvaart gehalveerd zijn. Tijdens de 75e sessie van het Marine Environment Protection Committee (MEPC) zijn de wijzigingen van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARPOL) Annex VI goedgekeurd. Hierin worden nieuwe voorschriften opgenomen die technische en operationele eisen stellen tot het reduceren van de CO2-uitstoot van de internationale scheepvaart. In dit onderzoek wordt ingegaan op de vraag ‘Welke verbeteringen kunnen er aan boord van de Stena Transporter toegepast worden om aan de nieuwe voorschriften van MARPOL Annex VI hoofdstuk 4 vanaf 2023 te voldoen?’.

De Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) is de technische eis wat voor elk schip door middel van een berekening de verwachte prestatie op het gebied van energie-efficiënte weergeeft. Deze berekening is gebaseerd op de bestaande Energy Efficiency Design Index (EEDI). De bereikte EEXI-waarde moet voldoen aan de vereiste EEXI-waarde, in sommige gevallen moeten schepen een aanpassing ondergaan om de bereikte EEXI-waarde te verbeteren. Dit kan onder andere door het installeren van een Engine Power Limitation (EPL), wat ervoor zorgt dat het vastgesteld geïnstalleerd vermogen van de hoofdmotoren gelimiteerd wordt. Dit en andere verbeteringen zorgen voor een reductie in de CO2-uitstoot van een schip en resulteren in een lagere bereikte EEXI-waarde zodat kan worden voldaan aan de vereiste EEXI-waarde.

De jaarlijkse operationele Carbon Intensity Indicator (CII) is de operationele eis van de IMO waardoor schepen verplicht worden de koolstofintensiteit te rapporteren op jaarbasis. Van 2023 tot en met 2030 zal de vereiste CII-waarde jaarlijks een percentage zakken om uiteindelijk de gestelde doelen in het IMO Greenhouse Gas Strategy te halen. Aan de koolstofintensiteit van schepen wordt een graad toegekend welke loopt van A tot en met E.Dit betekent respectievelijk een groot verbetert tot en met een groot verslechtert prestatieniveau. De vereiste CII-waarde waaraan moet worden voldaan bevindt zich hierbij middenin koolstofintensiteitsgraad C.

Voor dit onderzoek zijn een viertal van de beste aanpassingen geselecteerd om te vergelijken welke het beste toepasbaar is voor de Stena Transporter. Naast de eerdergenoemde EPL is ook gekozen voor de alternatieve brandstoffen LNG en methanol met daarnaast de hybride voortstuwing. Met de theoretische toepassing van deze aanpassingen is duidelijk geworden waar de meeste CO2-uitstoot reductie behaald kan worden middels de EEXI- en CII-berekeningen.

In dit onderzoek is berekend wat de bereikte EEXI- en CII-waarde van de Stena Transporter is onder de huidige omstandigheden. De resultaten hiervan zijn vergeleken met de resultaten wanneer de Stena Transporter een van de eerdergenoemde aanpassing zou ondergaan ter verbetering van de EEXI- en CII-waarden. Uit het onderzoek is gebleken dat de Stena Transporter voor zowel de bereikte EEXI als de CII-waarde voldoet aan de vereiste waarden gesteld in de nieuwe/aangepaste voorschriften van het MARPOL Annex VI, hoofdstuk 4. Hieruit kan geconcludeerd worden dat geen verbetering noodzakelijk is om te voldoen aan de nieuwe voorschriften. Het gebruik van methanol als brandstof resulteert in de meeste reductie van de CO2-uitstoot en daarmee de EEXI- en CII-waarden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingMaritiem Officier
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerStena Line Nederland, Hoek van Holland
Datum2021-06-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk