De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De eerste hapjes

Een onderzoek naar de keuzes van ouders om te starten met vaste voeding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De eerste hapjes

Een onderzoek naar de keuzes van ouders om te starten met vaste voeding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Ouders krijgen van verschillende instanties adviezen over wanneer zij het beste kunnen starten met vaste voeding. Uit de literatuur komt naar voren dat het voor de vier maanden starten met vaste voeding gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Desondanks blijkt uit literatuuronderzoek dat er ouders zijn die voor de vier maanden starten met vaste voeding. Deze tegenstrijdige gegevens zijn de aanleiding van het praktijkgerichte onderzoek. Door middel van drie deelvragen is onderzocht of ouders in Nederland voor de vier maanden starten met het aanbieden van vaste voeding. Daarbij is onderzocht door wie ouders zich laten leiden in hun beslissing om te starten met vaste voeding. Ook is onderzocht of ouders kennis hebben van de gevolgen van het introduceren van vaste voeding.

Methode: Door middel van een digitale enquête is er een kwantitatief onderzoek gedaan. De data werd in Excel gecodeerd en in het programma Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) geanalyseerd. Vanwege de grote van de populatie van 280.000 personen is ervoor gekozen om een steekproef te nemen. Het streven was om minimaal 384 personen te bereiken. Via social media is de enquête verspreid. De enquête bestond uit 23 vragen. Deze vragen zijn opgesteld aan de hand van recente literatuur.

Resultaten: In totaal vulden 466 respondenten de enquête in. Van alle respondenten start 16.3% voor de vier maanden met vaste voeding. Bij ouders met een lager opleidingsniveau start 27% voor de vier maanden met het geven van vaste voeding. Ook jongere ouders (<28 jaar) geven relatief vaker voor de vier maanden vaste voeding. Kinderen die na de geboorte borstvoeding krijgen, krijgen minder vaak voor de vier maanden vaste voeding dan kinderen die flesvoeding na de bevalling krijgen. Dit is respectievelijk 13.5% en 23.8%. Ouders die de Rapley-methode toepassen gaven slechts in 9% van de gevallen vaste voeding voor de vier maanden. De leeftijd van het kindje is de belangrijkste reden voor ouders om te starten met vaste voeding. Uit de kennisvragen volgt dat er per stelling tussen de 32.2% tot 63.4% het antwoord ‘weet ik niet’ gegeven werd. Op slechts één stelling gaf een nipte meerderheid het juiste antwoord. Deze stelling ging over de introductie van vaste voeding terwijl borstvoeding nog gecontinueerd wordt.

Discussie: De gevonden percentages zijn vergeleken met de literatuur. Daaruit volgt dat het opleidingsniveau, de leeftijd van de ouder, het aantal kinderen en het soort voeding na de bevalling factoren zijn die ouders beïnvloeden om voor de vier maanden te starten met vaste voeding. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dit ook. Opvallend is dat ouders de adviezen van gezondheidsmedewerkers als belangrijkste reden aangeven om te starten met vaste voeding. Echter, uit de kennisvragen komt naar voren dat ouders weinig kennis hebben over de gevolgen van het te vroeg introduceren van vaste voeding bij hun kindje. Een positief punt van dit onderzoek is dat het minimaal aantal respondenten van 384 behaald is. In het meetinstrument is wel een toevallige fout gevonden. Ook werd niet elke vraag door alle respondenten ingevuld. Hierdoor verschilt de N per gemaakte berekening en komt dit de betrouwbaarheid niet ten goede.

Conclusie: Jongere ouders en ouders met een lager opleidingsniveau starten vaker voor de vier maanden met vaste voeding. Het geven van borstvoeding, het navolgen van de Rapley-methode en het hebben van meerdere kinderen zijn kenmerken van ouders die later starten met vaste voeding. De leeftijd van het kindje is de belangrijkste reden om te starten met vaste voeding. Het consultatiebureau is de belangrijkste informatiebron voor ouders gevolgd door adviezen van vrienden en familie. Ouders hebben weinig kennis van de gevolgen van het te vroeg introduceren van vaste voeding.

Aanbevelingen: Een aanbeveling voor de beroepspraktijk is het geven van (betere) informatie over de gevolgen van het te vroeg starten met vaste voeding omdat de kennis bij ouders ondermaats is.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde & Verloskunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2017-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk