De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Generalistische specialist of specialistische generalist?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Generalistische specialist of specialistische generalist?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het sociaal plan van Stichting Juvent, uit februari 2015, staat beschreven dat de functies binnen de ambulante hulpverlening uitwisselbaar zijn. Dit komt doordat sinds januari 2015 de gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdhulp. Tot op heden zijn ambulante hulpverleners van Juvent gespecialiseerd binnen een bepaald vakgebied. Door deze reorganisatie is de vraag binnen JIB-team Veere ontstaan of je wel een generalist kunt zijn als ambulant hulpverlener.

Dit onderzoek heeft zich gericht op de competenties die nodig zijn om een generalist te kunnen zijn binnen de ambulante hulpverlening. Tijdens dit onderzoek werd gekeken naar Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) en pleegzorg binnen de ambulante hulpverlening. Tot op heden zijn IPT en pleegzorg gescheiden functies. Uitwisselbare functies daarentegen, zijn functies die naar inhoud, vereiste kennis, vereiste vaardigheden, niveau en beloning gelijkwaardig zijn. Met generalistisch werken wordt bedoeld dat IPT-ers pleegzorgwerkzaamheden dienen te gaan verrichten en andersom.

Dit onderzoek is kwalitatief van aard. Naast een literatuurstudie over de onderwerpen generalistisch werken, IPT, pleegzorg en competenties zijn twaalf semigestructureerde interviews gehouden met cliënten en medewerkers van IPT en pleegzorg. In interviews staan de belevingen, ervaringen, wensen, behoeften en verwachtingen centraal. Na de analyse van data kon antwoord worden gegeven op de deelvragen en hoofdvraag.

Uit de resultaten bleek dat de cliënten aansluiting met hun hulpverlener als belangrijkste competentie ervaren. Binnen Juvent bestaan er twee visies, enerzijds is een groep van mening is dat de functies uitwisselbaar kunnen zijn, anderzijds is een groep van mening is dat de specialismen behouden dienen te blijven.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersStichting Juvent, Veere
Datum2016-02-22
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk