De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De methode activeringsgroep

onderzoek naar de bevindingen van patiënten met een depressieve stoornis die in de ambulante behandelsetting van PsyQ, ten minste 6 weken hebben deelgenomen hebben aan de Methode Activeringsgroep (MAG)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De methode activeringsgroep

onderzoek naar de bevindingen van patiënten met een depressieve stoornis die in de ambulante behandelsetting van PsyQ, ten minste 6 weken hebben deelgenomen hebben aan de Methode Activeringsgroep (MAG)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doelstelling
Doel van het onderzoek is om aan de hand van de bevindingen van 10 deelnemers te bepalen of de MAG een werkzame interventie is voor de patiënten die (gaan) deelnemen aan de MAG. Dit heeft als doel dat de instelling (PsyQ, Groningen) een onderzochte methode heeft, waarmee inzicht wordt verkregen in de verwachtingen en behoeften van de MAG-patiënten. Hiermee kan de positie van de MAG mogelijk worden versterkt als bruikbare interventie bij PsyQ, voor de patiënten die geïndiceerd zijn voor de MAG. Wellicht zouden ook andere instellingen een aantal praktische toepassingen of een ‘kapstok’ kunnen hebben aan dit uitgevoerde onderzoek in de MAG.
Methode
Semigestructureerde interviews werden afgenomen bij 10 deelnemers van de MAG. Na het transcriberen van de interviews is er voor de analyse gebruik gemaakt van codering. Er zijn er hoofd- en subcategorieën gevormd in een codeboom voor het verwerken van de gegevens.
Resultaten
Uit de analyse van de transcripten kwamen 2 hoofdcategorieën naar voren, bevindingen op het gebied van effecten en bevindingen op het gebied van het programma. Bevindingen werden in de volgende subcategorieën gevonden; effecten op psychisch, sociaal, lichamelijk en activerend, op het programma waren dit; groepsmatig, organisatie, structuur en sporten. Daarnaast werd er een puntenwaardering gegeven aan 5 verschillende aspecten. Het bewegingsaspect had de hoogste score, gevolgd door het aspect; ritme en structuur.
Conclusie
Er is door de bevindingen van de 10 deelnemers een activerend effect bevonden door deelname aan de MAG. Daarnaast wordt zowel bewegen als ritme en structuur aangegeven als de belangrijkste aspecten van de MAG.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingPsychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerHogeschool Windesheim
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk