De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het beleefde lichaam

een explorerend kwantitatief cross-sectioneel onderzoek naar de lichaamsbeleving van vrouwelijke slachtoffers van commerciële seksuele uitbuiting

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het beleefde lichaam

een explorerend kwantitatief cross-sectioneel onderzoek naar de lichaamsbeleving van vrouwelijke slachtoffers van commerciële seksuele uitbuiting

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Seksuele uitbuiting is een vorm van mensenhandel. Slachtoffers worden gedwongen om in de prostitutie te werken, of seksuele handelingen te verrichten. Vanuit de literatuur wordt benoemd dat slachtoffers van seksuele uitbuiting veel psychische en somatische klachten hebben en een risico lopen om een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) of depressie te ontwikkelen. Er zijn echter nog weinig gegevens bekend over de lichaamsbeleving van vrouwelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting. Gezien de aard van de traumatische ervaringen is het wel aannemelijk dat de lichaamsbeleving negatief is beïnvloed. Psychomotorische therapie maakt bij Equator Foundation deel uit van de behandeling voor vrouwelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting. Deze behandeling is onder andere gericht op de lichaamsbeleving. Om een passende psychomotorische behandeling te kunnen bieden is meer inzicht nodig in klachten rondom lichaamsbeleving.

Van het paraplubegrip lichaamsbeleving worden twee subdimensies gemeten, namelijk lichaamsattitude (acceptatie, vitaliteit, aanrakingen, seksualiteit en waardering) en lichaamsbewustzijn. Hiervoor is gebruik gemaakt van de Dresdner Körperbild-Fragebogen (DKB-35) om lichaamsattitude te meten en de Scale of Body Connection (SBC) om het lichaamsbewustzijn te meten. De gemeten lichaamsbeleving is vergeleken met beschikbare normgegevens van gezonde Nederlandse vrouwen. Daarnaast is ook het verband onderzocht tussen de lichaamsbeleving en angst-, depressie- en PTSS klachten, deze gegevens zijn afkomstig uit vragenlijsten van de Routine Outcome Measurement van Equator Foundation. Ook is het verband onderzocht tussen lichaamsbeleving en het vertrouwen in eigen mogelijkheden en tussen lichaamsbeleving en de zelfwaardering. Gegevens hiervoor zijn verzameld door middel van de Mental Health Confidence Scale en de Rosenberg Self-esteem Scale.

De onderzoeksgroep heeft een negatieve lichaamsattitude en een zeer hoog lichaamsbewustzijn vergeleken met gezonde vrouwen. De gemeten lichaamsbeleving bij de onderzoeksgroep staat in verband met veel angst-, depressie- en PTSS klachten. Zowel bij de lichaamsattitude en het lichaamsbewustzijn zijn er enkele significanten en sterke correlaties ontdekt met de angst-, depressie- en PTSS klachten.

Een hoog lichaamsbewustzijn heeft enig verband met een negatieve zelfwaardering en weinig vertrouwen in eigen vermogen. Een negatieve lichaamsattitude heeft een significant verband met een lage zelfwaardering.

Dit onderzoek laat het belang zien voor aandacht van zowel de PTSS-, angst-, en depressie klachten als aandacht voor de lichaamsbeleving bij de behandeling van vrouwelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting. De gegevens uit dit onderzoek kunnen gebruikt worden om een passend behandelaanbod te doen bij de psychomotorische therapie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingPsychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerHogeschool Windesheim
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk