De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Lichaamsbewustzijn van kinderen

een onderzoek naar het verschil in lichaamsbewustzijn bij kinderen met een licht verstandelijke beperking met en zonder externaliserende stoornissen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Lichaamsbewustzijn van kinderen

een onderzoek naar het verschil in lichaamsbewustzijn bij kinderen met een licht verstandelijke beperking met en zonder externaliserende stoornissen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond In dit exploratieve onderzoek staat het meten van verschil in lichaamsbewustzijn van kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) met of zonder externaliserende stoornissen centraal. In de klinische praktijk van de psychomotorische therapie (PMT) wordt er vaak gewerkt aan signalering van lichaamsignalen om meer bewust te worden van het lijf. Het is een aanname dat jongeren met een LVB en externaliserende stoornissen een zwak ontwikkeld lichaamsbewustzijn hebben.
Methode De steekproef bestond uit 16 LVB kinderen zonder een externaliserende stoornis en 15 kinderen met externaliserende stoornis; beide groepen hebben eerder geen PMT behandeling gehad. De gemiddelde leeftijd van de kinderen was 9,9 jaar (range 8-12). Er werd een viertal meetinstrumenten gebruikt, te weten de conceptversie van de lichaamsbelevingslijst voor kinderen (LBK) die is ingevuld door de kinderen, de Child Behavior Checklist (CBCL) of de Teachers Report Form (TRF) ingevuld door respectievelijk ouders en docenten en 4 bewegingsopdrachten uit de PsyMot gericht op het observeren van items die vallen onder het cluster 'aanvaarden van het eigen lichaam'.

Resultaten Bij kinderen met een LVB en externaliserende stoornissen is een significant hogere score op de PsyMot cluster A waarneembaar dan bij kinderen met een LVB zonder externaliserende stoornissen. Tevens is er op de dimensie 'lichaamsbewustzijn' van de LBK sprake van een gemiddeld hogere score bij kinderen met de externaliserende stoornis ADHD, zij dat het geen significant verschil betrof.
Conclusie Dit onderzoek toont de eerste cijfers die laten zien dat het lichaamsbewustzijn bij LVB kinderen met een externaliserende stoornis zwakker ontwikkeld is dan bij LVB kinderen zonder externaliserende problemen. Dit betekent dat psychomotorische therapie van grote waarde kan zijn voor kinderen met een LVB en externaliserende stoornissen

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk