De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

multidisciplinaire richtlijn Leefstijl bij patiënten met een ernstige psychische aandoening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

multidisciplinaire richtlijn Leefstijl bij patiënten met een ernstige psychische aandoening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Waarom deze richtlijn?
Een gezonde leefstijl speelt een cruciale rol in de gezondheid van mensen. Een ongezonde leefstijl is een risicofactor voor uiteenlopende somatische aandoeningen. Onderzoek wijst uit dat veel mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) een ongezonde leefstijl hebben (waaronder ongezonde voeding, inactiviteit en roken). Zij hebben ook vaak één of meerdere lichamelijke aandoeningen (comorbiditeit of multimorbiditeit).1 2
Naast een ongezonde leefstijl is langdurig medicatiegebruik een belangrijke factor in het ontstaan van lichamelijke problemen bij deze patiëntengroep.3 Dit langdurige medicatiegebruik draagt bij aan een ongezonde leefstijl of belemmert initiatieven tot gezonder gedrag.4 Een bijkomend probleem is dat zorg voor deze patiëntengroep minder toegankelijk is, doordat zij gezondheidsklachten niet tijdig of volledig bij de huisarts melden.5 Daarnaast kunnen hulpverleners pessimistisch zijn over het effect van inspanningen gericht op leefstijlbevordering of weten zij niet goed welke activiteiten ter bevordering van een gezonde leefstijl passend zouden zijn.6 Hierdoor blijft de aandacht voor een gezonde leefstijl bij mensen met een ernstige psychische aandoening achter bij wat wenselijk en mogelijk is.6-8 De gevolgen hiervan zijn voor zowel patiënten als voor de familie en naastbetrokkenen groot. Ongezond leven heeft grote negatieve gevolgen voor de gezondheid en daarmee voor de levensverwachting en de kwaliteit van leven van de patiënt.9 10 Door frequenter en langdurig gebruik van de zorg zijn directe en indirecte zorgkosten hoog.
Met behulp van gerichte leefstijlinterventies kunnen de risicofactoren voor veel voorkomende lichamelijke aandoeningen bij mensen met een ernstige psychische aandoening gunstig worden beïnvloed.11
Professionals in de ggz (huisartsenzorg inclusief POH-ggz, generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz) vervullen een belangrijke rol bij het herkennen van lichamelijke aandoeningen en het bevorderen van een gezonde leefstijl bij patiënten. Dit doen zij vanuit de principes van shared-decision-making in samenwerking met de patiënt. Echter, een tekort aan kennis en vaardigheden op het gebied van leefstijlbevordering bij ggz-hulpverleners houdt de bestaande onderdiagnostiek en onderbehandeling van lichamelijke gezondheidsproblemen mede in stand. Deze richtlijn beoogt ggz-professionals - in het bijzonder verpleegkundigen - te ondersteunen bij het bevorderen van een gezonde leefstijl en het uitvoeren van leefstijlinterventies bij mensen met een ernstige psychische aandoening.

Meeuwissen JAC, Meijel B van, Piere M van, Bak M, Bakkenes M, Kellen D van der, Hamersveld S van, Gool R van, Dermout K, Feldmann CT, Risseeuw AH, Wijtsma-van der Kolk A, Vuuren I van, Rümke M, Sloots-Jongen EMJN, Heij P de, Starmans R, Daatselaar C, Veen C van en Hermens M
(Werkgroep Richtlijnontwikkeling Algemene somatische screening & Leefstijl) (2015).

Toon meer
OrganisatieHogeschool Inholland
InstituutDomein Gezondheid, Sport en Welzijn
LectoraatGGZ-Verpleegkunde
Gepubliceerd inVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) www.venvn.nl, Utrecht, Vol. 2015
Datum2015-05-02
TypeArtikel
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk