De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Doelmatigheid: puzzel voor het openbaar bestuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Doelmatigheid: puzzel voor het openbaar bestuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

New Public Management heeft het begrip doelmatigheid ontegenzeggelijk op de agenda gezet
van het openbaar bestuur. In deze bijdrage wordt bezien hoe het begrip doelmatigheid is verankerd
in het openbaar bestuur, welke knelpunten dit heeft opgeleverd en welke oplossingen
hiervoor kunnen worden aangedragen.
De uitwerking vindt op drie niveaus plaats. Allereerst wordt het begrip doelmatigheid nader
uitgewerkt en afgebakend. De mogelijkheden doelmatigheid te bepalen zijn sterk afhankelijk
van het soort voortbrengingsproces waarin het wordt gebruikt. Bij sommige voortbrengingsprocessen
in de publieke sector is hetgeen wordt voortgebracht goed in maat en getal te vangen.
Dat is echter lang niet altijd het geval. De output is vaak onhelder, er bestaat onduidelijkheid
over het transformatieproces, of de doel-middel relaties zijn niet duidelijk. De bijdrage gaat
vervolgens in op een aantal knelpunten van methodisch-technische, organisatorische en facilitaire
aard bij de vertaling van het begrip doelmatigheid naar de praktijk van het openbaar bestuur.
Voor de vraag hoe om te gaan met de verschillende contexten waarin het relevant is om
tot bepaling van doelmatigheid te komen en ook te gebruiken als basis voor sturing, wordt aansluiting
gezocht bij zogenoemde differentiatiemodellen. Het gebruik van deze modellen geeft
echter geen antwoord op de vraag waarom een bepaalde mate van doelmatigheid is gerealiseerd
en hoe doelmatigheid geoptimaliseerd kan worden. Daarom wordt in deze bijdrage tevens een
koppeling naar een handelingsperspectief gemaakt. Daar worden de mogelijkheden tot beheersing
van het voortbrengingsproces aan de orde gesteld. Ook is in deze bijdrage een illustratie
van deze operationalisatie opgenomen, waarin een onderzoek naar de verlening van bouwvergunningen
door gemeenten gepresenteerd wordt. Het geheel sluit af met enkele conclusies.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Inholland
LectoraatControlling
Gepubliceerd inEfficiëntie en effectiviteit van de publieke sector in de weegschaal
Jaar2010
TypeBoekdeel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk