De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gedragscode Behandeling Letselschade & Wet deelgeschilprocedure letsel-en overlijdensschade.

Een kritische blik op de werkwijze van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten ter verbetering van de postitie van letselschadeslachtoffers.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gedragscode Behandeling Letselschade & Wet deelgeschilprocedure letsel-en overlijdensschade.

Een kritische blik op de werkwijze van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten ter verbetering van de postitie van letselschadeslachtoffers.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De schadeafwikkeling blijkt erg belastend te zijn voor het slachtoffer, mede omdat er te weinig erkenning door de verzekeraar en transparantie over het schaderegelingproces is voor het slachtoffer. Daarnaast is de tijdsduur van de schadeafwikkeling vaak een
frustrerend punt voor slachtoffers. Er zijn al verschillende regelingen die de positie van het slachtoffer versterken. De Gedragscode Behandeling Letselschade en de nieuwe Wet
deelgeschilprocedure letsel- en overlijdensschade zijn twee nieuwe instrumenten die de positie van het letselschadeslachtoffer moeten verbeteren. Het is de vraag of de werkwijze van de letselschade advocaten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten aangescherpt dient
te worden, om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van deze twee nieuwe instrumenten ter verbetering van de positie van letselschadeslachtoffers. Er spelen een aantal knelpunten
binnen de letselschadepraktijk van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten en deze zijn zorgvuldig in kaart gebracht. Allereerst komt naar voren dat de Gedragscode Behandeling Letselschade een mooi geformuleerde gedragscode is. Het initiatief wordt aangemoedigd, maar de uiteindelijke gedragscode is veel te groot en te onduidelijk. De gedragscode werkt in de praktijk nog onvoldoende en slachtoffers weten vaak niet eens wat de Gedragscode Behandeling Letselschade is. De twintig beginselen uit de gedragscode vormen een boekwerk waar veel partijen geen raad mee weten. Rondom de nieuwe Wet
deelgeschilprocedure letsel- en overlijdensschade heerst ook nog veel onduidelijkheid, dit komt vooral omdat de nieuwe wet nog niet van kracht is. Het grote voordeel van deze wet voor het slachtoffer is de gunstige kostenregeling. De aansprakelijke partij moet de kosten
vergoeden, ook al krijgt het slachtoffer geen gelijk in de deelgeschilprocedure. De tijd moet echter uitwijzen of de nieuwe wet ook daadwerkelijk de positie van het letselschadeslachtoffer kan versterken. De letselschade advocaten van Asselbergs &
Klinkhamer Advocaten werken volgens de kernwaarden van de gedragscode. Dit doen zij niet omdat ze zich hebben aangesloten hebben bij de gedragscode, maar dit is nu eenmaal de werkwijze van het kantoor. In het kort wordt aanbevolen de Gedragscode Behandeling
Letselschade en de Wet deelgeschilprocedure letsel- en overlijdensschade toepasselijk te maken wanneer de positie van het slachtoffer daarmee wordt verbeterd. Indien de positie en
het belang van het slachtoffer wordt benadeeld, dient A&K deze twee regelingen niet toe te passen. Er dient per dossier bekeken te worden welke van de opties van toepassing is. De werkwijze van de letselschade advocaten van A&K is nu al erg professioneel en op een
aantal kleine punten na, dient deze werkwijze niet drastisch te worden aangepast

Toon meer
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieAsselbergs & Klinkhamer Advocaten.
Datum2010-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk