De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp'er of de opdrachtgever?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp'er of de opdrachtgever?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de opkomst van zzp'ers is er meer vraag naar in hoeverre dat ze de opdrachtgever aansprakelijk kunnen stellen voor schade ontstaan door een ongeval. Dit onderzoek ziet op de vaststelling van de aansprakelijkheid op grond van art. 7:658 lid 4 BW.
De reikwijdte van het vierde lid is zo ruim geformuleerd, dat dit artikel toepasbaar lijkt te zijn op elke opdracht die door de werkgever is verstrekt aan een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft. Uit onderzoek is gebleken dat uitspraken van lagere rechters geen eenduidig beeld geven over de toepasselijkheid op zzp'ers. De Hoge Raad heeft een arrest gewezen, waarin hij omstandigheden heeft geformuleerd, wanneer een zzp'er een beroep kan doen op het vierde lid.
Er moet, aldus de Hoge Raad, gekeken worden naar de omstandigheden van het geval. Allereerst moet de schade zijn ontstaan'in de uitoefening van het beroep of bedrijf'. In het rapport wordt ingegaan wanneer hiervan sprake kan zijn. Het is namelijk niet alleen beperkt tot werkzaamheden die daadwerkelijk tot de beroeps-of bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever horen. De Hoge Raad staat een ruimte uitleg toe.
Verder moet beoordeeld worden of de zzp'er zich in een vergelijke positie bevindt als een werknemer. In het rapport staan de omstandigheden beschreven wanneer een zzp'er 'een persoon' kan zijn in de zin van het vierde lid. Aan hoe meer criteria voldaan wordt, hoe groter de kans is dat de zzp'er bescherming krijgt. De rechtspositie van zzp'ers
zijn door het arrest verbeterd. Aan de hand van de resultaten zijn er aanbevelingen opgesteld voor B. Klip Letselschade.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieB. Klip Letselschade
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk