De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De gewijzigde bijstandsnormen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De gewijzigde bijstandsnormen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Juristen zijn professionals en professionals zijn mensen die relatief zelfstandig hun denkkracht, deskundigheid, vakmanschap, ervaring en probleemstellend en –oplossend vermogen aanwenden om doelen te realiseren. Het gevolg hiervan is dat met de komst van nieuwe wetgeving meerdere mensen binnen het team Bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West-Brabant bezig zijn om nieuwe wetgeving te onderzoeken. Dit kost tijd en tijd kost geld. Reden genoeg om onderzoek te doen naar de wijze van implementatie van nieuwe wetgeving binnen het team Bestuursrecht en of in de toekomst de implementatie efficiënter kan plaatsvinden. Hierbij is de implementatie van het gewijzigde normenstelsel van de op 1 januari 2015 in werking getreden Participatiewet als uitgangspunt genomen.

Dit onderzoeksrapport geeft in eerste instantie antwoord op de vraag wat het gewijzigde normenstelsel inhoudt. Daarnaast wordt aan de hand van de ervaringen met de implementatie van (kennis over) de Participatiewet antwoord gegeven op de vraag op welke wijze in de toekomst nieuwe wetgeving efficiënter geïmplementeerd kan worden.

Het gewijzigde normenstelsel omvat:
1) de invoering van de kostendelersnorm;
2) de afschaffing van de norm van de alleenstaande ouder en de invoering van de alleenstaande-ouderkop.

De kostendelersnorm houdt – op hoofdlijnen – in dat naarmate meer meerderjarige personen hoofdverblijf in dezelfde woning hebben, de bijstandnorm per persoon lager wordt. Op hoofdlijnen, want er zijn meerdere nuances/uitzonderingen in de Participatiewet te vinden. Deze worden in dit rapport besproken.

Met betrekking tot de alleenstaande-ouderkop wordt in dit rapport onder andere aandacht besteed aan het begrip alleenstaande ouder en de gevolgen doordat dit begrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en in de Participatiewet anders wordt gedefinieerd.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersRechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk