De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De exhibitieplicht ex art. 843a Rv - “Geen vrijbrief om onbeperkt afgifte van bescheiden te vorderen”

Een praktijkgericht onderzoek naar de grenzen van de exhibitieplicht voor inzage, afschrift of uittreksel van digitale bescheiden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De exhibitieplicht ex art. 843a Rv - “Geen vrijbrief om onbeperkt afgifte van bescheiden te vorderen”

Een praktijkgericht onderzoek naar de grenzen van de exhibitieplicht voor inzage, afschrift of uittreksel van digitale bescheiden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De samenleving anno 2016 leeft in een digitale wereld en de Rechtspraak moet daarop inspelen. Waar vroeger een beroep werd gedaan op inzage van papieren bescheiden, wordt tegenwoordig steeds meer inzage van digitale bestanden gevorderd. De exhibitieplicht ex art. 843a lid 1 uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering regelt het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden en bevat drie cumulatieve voorwaarden. Een van de voorwaarden uit art. 843a lid 1 Rv is dat de vordering moet zien op “bepaalde bescheiden”. Maar wanneer is er sprake van bepaalde bescheiden? En wanneer is aan de voorwaarde voldaan als het gaat om digitale bescheiden? Dit onderzoeksrapport geeft antwoord op deze en andere vragen die betrekking hebben op de voorwaarde “bepaalde bescheiden” van art. 843a Rv.

In dit onderzoeksrapport is onderzoek gedaan naar de wetsgeschiedenis, de literatuur en de jurisprudentie met betrekking tot de voorwaarde “bepaalde bescheiden”. De vraagstelling die in dit onderzoeksrapport dan ook centraal staat, is:
Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan aan de rechters en juridisch medewerkers van Team Handelsrecht van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, om te bepalen wanneer een verzoek op grond van art. 843a Rv voldoet aan de voorwaarde “bepaalde bescheiden” als het gaat om digitale bescheiden?

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
AfstudeerorganisatieRechtbank Zeeland-West-Brabant – locatie Middelburg
Datum2017-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk