De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onzeker causaal verband

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onzeker causaal verband

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om de aansprakelijkheid op de werkgever te kunnen vestigen zijn de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het ongeval bepalend voor de beantwoording van de causaliteitsvraag. Uit het onderzoek blijkt dat de jurisprudentie geen eenduidig antwoord geeft op de vraag welke feiten en omstandigheden van belang zijn om het causaal verband aan te kunnen tonen. Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval hoe deze feiten en omstandigheden zich verhouden ten opzichte van de aansprakelijkheid. Alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn dienen in elk specifiek geval in onderlinge samenhang te worden beoordeeld. Daarnaast is het aanbevelingswaardig om vroegtijdig te inventariseren of bepaalde verkeers- en veiligheidsnormen door de werkgever zijn geschonden. Er kan ook een beroep worden gedaan op de omkeringsregel. Het causaal verband wordt in dat geval aangenomen op basis van een feitelijk vermoeden. Ook is het mogelijk een medische expertise op te starten, om meer duidelijkheid te verkrijgen over de oorzaken van het opgelopen letsel en de daaruit voortvloeiende klachten en beperkingen. Zonder medewerking kan ook de rechter een deskundige benoemen. Op deze manier kan beoordeeld worden welke klachten en beperkingen het gevolg zijn van het ongeval of de beroepsziekte. Ook kan een proportionele aanpak een uitkomst bieden wanneer onzekerheid bestaat over de precieze oorzaak van de schade. Tenslotte is het aanbevelingswaardig een onderzoek te (laten) verrichten naar de omvangsfase.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
PartnersKuijken Advocaten te Valkenswaard
Datum2017-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk