De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van gedragslijn naar nadeelcompensatieregeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van gedragslijn naar nadeelcompensatieregeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de loop van de jaren is een gedragslijn ontstaan hoe de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Tilburg, namens het college, verzoeken om nadeelcompensatie behandelt die vallen buiten een van de drie specifieke Tilburgse regelingen. Deze afdeling heeft de wens deze gedragslijn te formaliseren zodat een vastgelegde en bekendgemaakte beleidslijn ontstaat. Het was de verwachting dat de Wet nadeelcompensatie zou voorzien in deze wens, maar titel 4.5 Awb is nog niet in werking getreden. Omdat de afdeling Juridische Zaken niet wil wachten op de inwerkingtreding is onderzoek gedaan naar welk advies aan de gemeente Tilburg kan worden gegeven om de gedragslijn over het behandelen van verzoeken om nadeelcompensatie te vertalen naar een formele regeling, zodanig dat de regeling, na inwerkingtreding van titel 4.5 Awb, met minimale aanpassingen aan deze titel kan worden geconformeerd. In dit rapport wordt verslag gedaan van het juridisch onderzoek naar de beantwoording van deze vraag.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het huidig en toekomstig juridisch kader met betrekking tot nadeelcompensatie in de gemeente Tilburg in beeld gebracht. Vervolgens is gekeken naar de huidige praktijk binnen de gemeente Tilburg over nadeelcompensatie en zijn het juridisch kader en de praktijk samengebracht. Ter lering voor de gemeente Tilburg zijn de BrabantStad-gemeenten bevraagd over nadeelcompensatie. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Tilburg een verordening kan opstellen die nadeelcompensatie in hoofdlijnen regelt en daarnaast beleidsregels kan vaststellen die wetsinterpreterende regels inhouden. Afsluitend bevat het rapport aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersGemeente Tilburg
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk