De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een getuige, daar word je wijzer van

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een getuige, daar word je wijzer van

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In artikel 284 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staat dat het hele wettelijke bewijsrecht van overeenkomstige toepassing is op de verzoekschriftprocedure, tenzij de aard van de zaak zich hiertegen verzet. In de praktijk wordt in een ontbindingsprocedure echter volstaan met het nemen van een beslissing op basis van het verzoekschrift, het verweerschrift en hetgeen ter zitting tijdens de mondelinge behandeling aan de orde is gekomen, omdat de kantonrechter in de regel van oordeel is dat de aard van de ontbindingsprocedure zich verzet tegen het horen van getuigen. De Hoge Raad heeft in diverse arresten geoordeeld dat de kantonrechter in een ontbindingsprocedure zonder het horen van getuigen een beslissing kan nemen. Kan hieruit worden afgeleid dat er nimmer getuigen kunnen worden gehoord in een ontbindingsprocedure? De wet en de wetsgeschiedenis bieden geen steun voor het standpunt dat de ontbindingsprocedure zich nimmer zou lenen voor het horen van getuigen of andere vormen van bewijslevering. Het is aannemelijk dat de combinatie van het ontbreken van de toepassing van het bewijsrecht, snelheid van de ontbindingsprocedure en het ontbreken van hoger beroep en cassatie tot gevolg heeft dat de ontbindingsprocedure strijd oplevert met het beginsel van een eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 EVRM, het gewaarborgde beginsel van 'equality of arms'.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersRechtbank Oost-Brabant, Kanton Eindhoven
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk