De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van de Wet Werk en Zekerheid op de rechtspositie van uitzend- en payrollwerknemers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De invloed van de Wet Werk en Zekerheid op de rechtspositie van uitzend- en payrollwerknemers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De arbeidsmarkt is aan veranderingen onderhevig. Mede om deze veranderingen in goede banen te leiden is de Wet Werk en Zekerheid ontwikkeld. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is grotendeels per 1 januari 2015 en deels per 1 juli 2015 in werking getreden. Middels deze wet wordt gestreefd naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. Bij DAS bestaat er onduidelijkheid over uitzend- en payrollovereenkomsten. Doordat steeds meer gebruik wordt gemaakt van dit soort overeenkomsten is er behoefte aan meer duidelijkheid en kennis omtrent deze overeenkomsten, zodat zowel werknemers als werkgevers hier goed over geïnformeerd kunnen worden.
Centrale vraag:
wat betekenen de wijzigingen naar aanleiding van de Wet Werk en Zekerheid in de rechtspositie van uitzendkrachten en payrollers voor de advisering van DAS?
Doelstelling:
Op 12 januari 2016 wordt een onderzoeksrapport ingeleverd bij de heer mr. F. Smid, jurist arbeidsrecht en ondernemingsrecht bij DAS Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch, met daarin een advies over de veranderingen van de WWZ op het gebied van uitzend- en payrollovereenkomsten en hoe men hier bij DAS in de praktijk het beste mee om kan gaan.
Conclusies en aanbevelingen:
De wettelijke bepalingen die gewijzigd zijn voor uitzendwerknemers hebben met name betrekking op de termijnen. Deze termijnen werden vaak door de ABU-cao of NBBU-cao al gebruikt.
De echte veranderingen zitten vooral in bepalingen die voor de WWZ nog niet bestonden. Het gaat dan met name om de aanzegtermijn, de loondoorbetalingsverplichting, het ontslag en de transitievergoeding. Voor de payrollwerknemer is vooral de verandering op het gebied van ontslag van belang.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieDAS Rechtsbijstand
Datum2016-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk